2020-10-24; 18:08 val.

03-05 || Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
Funkcija, kurią vykdant teikiama administracinės paslauga Valstybės deleguota funkcija
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmenų, kurie kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (toliau – Civilinės metrikacijos skyrius), prašymą, sudaryti santuokos sudarymo įrašą ir išduoti dokumentą.

Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.

Prašymai turi būti pateikiami raštu, asmeniškai atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių. Paštu, elektroniniu paštu paduoti prašymų negalima. Duomenys gali būti patikrinami elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.), po to privaloma atvykti į Civilinės metrikacijos skyrių.

Susituokti pareiškėjai turi atvykti į Civilinės metrikacijos skyrių arba Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai vyksta į pareiškėjų pasirinktą vietą

Administracinės paslaugos rezultatas

Priimtas prašymas, įregistruota santuoka, išduotas santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas

Teisės  aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai
  3. Užsienio valstybės piliečiui – jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą. Dokumento kopija turi būti patvirtinta notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyventojų registras – dėl asmenų vardo, pavardės, asmens kodo, tautybės, pilietybės, jų šeiminės padėties.
A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt

Administracinės paslaugos teikėjas Roma Grigienė, Civilinės metrikacijos skyriaus  vedėja, tel. (8 343) 51 870, el. p.  roma.grigiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Karolis Podolskis, Administracijos direktorius
 tel. (8 343) 90 011, administracija@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Jei paslauga teikiama elektroniniu būdu:
Prašymo priėmimas 1 d.d.
Jei paslauga teikiama neelektroniniu būdu: 31 k.d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Valstybės rinkliava - 20 Eur  arba 60 Eur ir 2,9 Eur (jei pageidauja išrašo)

Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Kodas  188659752
Sąsk. Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas 52818
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas  
Prašymo priėmimo vieta

Civilinės metrikacijos skyrius
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2, kab. 316

Paslaugos suteikimui reikalingų dokumentų patikrinimą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (1)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-30 12:24:58