2020-10-22; 11:32 val.

Kalbos atmintinės ir rekomendacijos
Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Dar kartą apie skaičius

1. Skaičiai, žymintys daiktų kiekį, rašomi arabiškais skaitmenimis, pvz.: 3 etapai, 2 mėnesiai, 17 žmonių, 12 skyrių, 13 vnt., 13 min., 117 dalyvių ir kt.

2. Skaičiai, žymintys daiktų eilę, gali būti rašomi ir romėniškais, ir arabiškais skaitmenimis:
2.1. Metų, dienų, valandų, puslapių, gatvių, namų numerių eilė žymima arabiškais skaitmenimis.
2.2. Dokumentų skyrių eilė paprastai žymima romėniškais skaitmenimis (II skyrius), o dalys, punktai numeruojami arabiškais skaitmenimis su taškais. Taškai taip pat rašomi po skaitmenų, žyminčių eilės numerius – ypač lentelėse, sąrašuose.
2.3. Rišliame tekste tarp skaičiaus ar skaičių grupės, žyminčios tam tikrą skyrių, dalį, punktą, papunktį, ir žodžio taškas nerašomas, pvz.: I tikslas, 2.2 uždavinys, 3.3 priemonė ir pan. Punktas gali būti pažymėtas skaitmenimis, rodančiais skyrių, poskyrį, punktą ir papunktį, pvz.: 5 punktas, 2.4 punktas (papunktis); 2.3.2 punktas (antro punkto trečio papunkčio antras papapunktis).

Tekste žymint eilę arabiškais skaitmenimis, prie jų po brūkšnelio gali būti pridedamos kelintinio skaitvardžio galūnės arba antrasis sudurtinio žodžio dėmuo, pvz.:1-as, 1-a, 3-ias, 3-ia, 1-asis, 1-oji, 2-asis, 2-oji, 2020-ieji; 50-metis, 100-milijoninė suma, 30-tūkstantasis lankytojas.
Galūnė pridedama kartu su kamiengalio minkštumo ženklu, pvz.:3-ias (ne 3-as), 3-iasis (ne 3-asis). Kanceliariniuose raštuose skaitvardžiai dažniausiai rašomi be galūnių, pvz.: 2 priedas, 4 punktas, 5 lentelė, 3 paveikslas.
Prie romėniškų skaitmenų galūnės nepridedamos, pvz.: V dalis (ne V-a dalis), II skyrius (ne II-as skyrius); III vieta (ne III-ioji vieta).

3. Arabiškais skaitmenimis rašomi dideli skaičiai; jie gali būti žymimi grupuojamais skaitmenimis:
3.1. Rišliame tekste grupuojant didelius skaičius, paprastai daromas tarpas (rekomenduojamas jungiamasis tarpas), pvz.: 7 000, 18 000, 120 000, 1 000 000, 1 000 000 000. Kompiuterinėse priemonėse, skirtose duomenims apdoroti: rinkti, rikiuoti, laikyti, perduoti arba kitaip tvarkyti kompiuteriu, dedamas taškas. Lietuvių kalboje tarp skaitmenų grupių kablelis nerašomas.
3.2. Dideli skaičiai, pradedant tūkstančiu, gali būti žymimi skaitmenimis ir žodžiais arba jų sutrumpinimais, pvz.: 6 tūkstančiai arba 6 tūkst.; 10 tūkstančių arba10 tūkst.; 500 tūkstančių arba 500 tūkst.; 3 150 400 arba 3 mln. 150 tūkst. 400; 3 milijonai arba 3 mln.

4. Nurodant skaičius su dešimtainėmis ir šimtainėmis, jos nuo sveiko skaičiaus atskiriamos kableliais, pvz.:1,5 kg (ne 1.5 kg); 0,25 g (ne 0.25 g); 30,5 km (ne 30.5 km); 12,45 t (ne 12.45 t).

5. Procentas – nesisteminis santykinio dydžio matavimo vienetas, žymimas %, lygus vienai šimtajai nedimensinio matavimo vieneto (1 % = 10-2). Kurio nors kiekio ar skaičiaus šimtosios dalys (nuošimčiai) raštu ir žodžiu reiškiami taip: 4,898 proc. – keturi procentai ir aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuonios tūkstantosios dalys arba keturi ir aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuonios tūkstantosios procento; 3,06 proc. –trys procentai ir šešios šimtosios dalys arba trys ir šešios šimtosios procento; 0,90 proc. – nulis procentų ir devynios dešimtosios dalys arba nulis ir devynios dešimtosios procento.

6. Žymint plokščiojo kampo laipsnius, tarp skaičiaus ir laipsnio simbolio tarpelis nepaliekamas – 45°, o žymint temperatūrą, tarpas paliekamas prieš Celsijaus laipsnio simbolį (23 °C).

 

Kalbos tvarkytoja Z. Eklerienė

Atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, kalbos konsultacijų duomenų baze (www.vlkk.lt), žodynais, kitų institucijų interneto tinklalapių informacija.

 

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra