2020-10-01; 10:14 val.

Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2020 m.
I ketvirtis
2019 m.
Politikai
1. Meras 1 3515,94 3288,94
2. Mero pavaduotojas 2 2830,05 2638,85
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 3627,98 3318,93
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3626,01 3435,11
5. Mero patarėjas 1 2206,94 2165,15
6. Tarybos sekretorius 1 1408,27 1390,30
Karjeros valstybės tarnautojai
7. Skyriaus vedėjas 21 2225,58 2001,75
8. Seniūnas 9 2196,90 2176,48
9. Seniūno pavaduotojas 2 1646,85 1700,48
10. Vyriausiasis specialistas 96,00 1363,58 1401,80
11. Vyresnysis specialistas 8 1277,74 1254,65
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
12. Vyriausiasis specialistas 25 1044,84 973,65
13. Vyresnysis specialistas 11 964,83 886,38
14. Vyresnysis soc. darbuotojas 8 1176,90 872,81
15. Specialistas 30,50 861,90 829,26
16. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 32,00 833,59 739,26


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-07 16:56:31