2020-10-24; 18:23 val.

Naujienos DGNV

Naujienos

DĖMESIO!

Aplinkos ministerija primygtinai ragina daugiabučių namų administratorius ir pačius gyventojus imtis priemonių korona viruso grėsmei mažinti. Viena iš užtvarų užkratui plisti – laiptinių dezinfekcija. Daugiabučius administruojančioms įmonėms, šių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkams, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantiems asmenims rekomenduojama organizuojant bendrojo naudojimo patalpų valymą periodiškai dezinfekuoti dažniausiai liečiamas vietas – durų rankenas, telefonspynių ir liftų mygtukus, laiptinių turėklus. Tai raginami daryti ir daugiabučių gyventojai bei kitų patalpų savininkai ir naudotojai. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintas rekomendacijas, aplinkai valyti ir dezinfekuoti rekomenduojama naudoti 0,1% natrio hipochloritą (skiesti santykiu 1:50, jeigu naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5%). Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu. Prieš naudojant dezinfekcines medžiagas, būtina kiekvieną paviršių nuvalyti neutraliu plovikliu. Organizuojant dezinfekavimo procedūras, būtina užtikrinti jas atliekančių žmonių apsaugą, aprūpinti juos darbo ir saugos priemonėmis, kaip tai numato teisės aktai (Lietuvos higienos norma HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“).

INFORMACIJA DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOMS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau – DNSB), kurioms buvo pranešta, kad neįregistravus duomenų Registrų centro Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) apie pirmininko perrinkimą naujai kadencijai iki 2020 m. gegužės 1 d., Marijampolės savivaldybės administracija kreipsis į JAR tvarkytoją dėl juridinio asmens (DNSB) išregistravimo, nurodytas 2020 m. gegužės 1 d. terminas atidedamas. Apie naują terminą DNSB bus informuotos pasibaigus Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtam karantino laikotarpiui.

 

2019-11-22 || Jau priimamos paraiškos šilumos punktų ir šildymo sistemų modernizavimui
2019-08-14 || Aplinkos ministerija skelbia septintą kvietimą teikti paraiškas daugiabučių atnaujinimui
2019-06-10 || Seminaras daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tema, birželio 13 d.

2018-11-05 || Pratęstas daugiabučių atnaujinimo paraiškų teikimo terminas. Pasinaudokite proga!

2018-10-04 || Spalio 16-17 d.  ir spalio 23-24 d. organizuojami parengtų 9 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų viešieji aptarimai

2018-07-13 || Daugiabučių namų Marijampolėje, J. Basanavičiaus a. 17, Vytauto g. 68 butų savininkų balsų skaičiavimo komisijų protokolai

2018-06-20 || Daugiabučių namų Marijampolėje, Kauno g. 35 ir Stoties g. 1 butų savininkų balsavimo raštu balsų skaiciavimo komisijų protokolai

2018-05-29 || Pranešimas apie daugiabučių namų Marijampolėje, Vytauto g. 68 ir Kauno g. 35,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimus raštu

2018-05-07 || BETA susitikimas dėl Viešųjų pastatų renovacijos ir aktualių klausimų

2018-04-08 || Balandžio 19 d. kviečiame į seminarą apie daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą)

2018-04-03 || Pranešimas apie daugiabučio namo Marijampolėje, Stoties g. 1,  butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu

2018-03-23 || Aštuoni Marijampolės daugiabučiai stos prie atnaujinimo starto linijos
2017-12-29 || Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo
2017-11-27 || Informacinis pranešimas apie parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešuosius aptarimus
2017-08-29 || Daugiabučių namų bendrijų, administratorių bei statybos įmonių dėmesiui!
2017-07-13 || Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo
2017-06-16 ||  Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo
2017-05-17 || Kviečiame atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius gyvenamuosius namus!
2017-05-15 || Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo (Marijampolė, Jaunimo g. 22)
2017-04-25 || Dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo (Marijampolė, Vytenio g. 31C)
2017-03-03 || Daugiabučių gyvenamųjų namų, neturinčių bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui
2015-12-18|| Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių bei techninių prižiūrėtojų dėmesiui!
2015-02-03 || Parengti Marijampolės m. Kosmonautų g. 2, Šaulių g. 62, Bažnyčios g. 28 ir Marijampolės sen. Meškučių k. Vytauto g. 31 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai
2015-02-02 || Daugiabučių gyventojams – nemokami seminarai apie renovaciją
2015-02-02 || Bendrojo naudojimo objektų valdytojų (BNOV) kvalifikacijos kėlimo mokymai Marijampolėje
2015-01-08 || Pratęstas valstybės papildomos paramos renovacijai teikimas
2014-12-02 || Mokymai daugiabučių namų gyventojams ir daugiabučius namus administruojančių bendrovių atstovams
2014-09-16 || Norintieji gauti valstybės paramą renovacijai neturėtų delsti
2014-07-14 || 2014 m. Partnerystės sutartimi patvirtintų daugiabučių namų investicijų planų tvirtinimo susirinkimo grafikas
2014-05-05 || Daugiabučių namų atnaujinimui skatinti – nemokami mokymai
2014-05-05 || NEMOKAMI Bendro naudojimo objektų valdytojų (BNOV) kvalifikacijos kėlimo mokymai 
2013-12-13 || Daugiabučių namų, atrinktų II daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etapui, bendrojo naudojimo objektų valdytojų dėmesiui!
2013-12-10 || Dėl II daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etapo
2013-10-31 || Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui!
2013-08-20 || Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos II etapo
2013-08-09 || Iki rugpjūčio 14 d. statybų bendrovės dar gali užsiregistruoti CPO elektroniniame kataloge rangos darbų vykdymui
2013-08-06 || Atnaujintinų daugiabučių namų gyventojai pasirinko investicinių priemonių paketus

 

NAUJASIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) MODELIS


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-30 12:00:23