Marijampolės savivaldybė - Įstaigos reguliavimo sričiai priskiriami galiojantys teisės aktai registruoti TAR-e

2020-10-24; 17:08 val.

Pradžia / Teisinė informacija / Teisės aktai
Įstaigos reguliavimo sričiai priskiriami galiojantys teisės aktai registruoti TAR-e

Rūšis

Pavadinimas

Įstaigos suteiktas nr.

Priėmimo data

Įsigaliojimo data

Galiojimas/ Pakeitimai/ Projektai

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-11-30, Identifikacinis kodas 2019-19217

1-321

2019-11-25

2019-12-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-12-03, Identifikacinis kodas 2019-19373

1-315

2019-11-25

2019-12-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-12-03, Identifikacinis kodas 2019-19374

1-320

2019-11-25

2019-12-04

/

Sprendimas

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-11-30, Identifikacinis kodas 2019-19218

1-318

2019-11-25

2020-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-11-27, Identifikacinis kodas 2019-18884

1-303

2019-11-25

2019-11-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-11-27, Identifikacinis kodas 2019-18888

1-327

2019-11-25

2019-11-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-11-27, Identifikacinis kodas 2019-18886

1-313

2019-11-25

2019-12-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-11-27, Identifikacinis kodas 2019-18887

1-314

2019-11-25

2019-11-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 1, 15 ir 19 eilučių pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-11-27, Identifikacinis kodas 2019-18885

1-309

2019-11-25

2019-11-28

/

Sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-30, Identifikacinis kodas 2019-17250

1-297

2019-10-28

2019-11-01

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-30, Identifikacinis kodas 2019-17253

1-291

2019-10-28

2019-10-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-30, Identifikacinis kodas 2019-17251

1-294

2019-10-28

2019-10-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-234, 1 priedo 5, 9, 17 ir 21 eilučių pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-30, Identifikacinis kodas 2019-17255

1-287

2019-10-28

2019-10-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-30, Identifikacinis kodas 2019-17254

1-290

2019-10-28

2019-10-31

/

Sprendimas

Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-30, Identifikacinis kodas 2019-17248

1-299

2019-10-28

2019-10-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018-08-27 sprendimo Nr. 1-252 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-30, Identifikacinis kodas 2019-17249

1-298

2019-10-28

2019-10-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-121 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-30, Identifikacinis kodas 2019-17247

1-300

2019-10-28

2019-10-31

/

Įsakymas

Dėl 2019-2020 m. šildymo sezono pradžios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-10-03, Identifikacinis kodas 2019-15746

DV-1647

2019-10-03

2019-10-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-03, Identifikacinis kodas 2019-15778

1-272

2019-09-30

2019-10-04

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-03, Identifikacinis kodas 2019-15779

1-274

2019-09-30

2019-10-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-04, Identifikacinis kodas 2019-15790

1-282

2019-09-30

2019-10-05

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-03, Identifikacinis kodas 2019-15780

1-277

2019-09-30

2019-10-04

/

Sprendimas

Dėl Triukšmo prevencijos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-04, Identifikacinis kodas 2019-15791

1-284

2019-09-30

2019-10-05

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-275 „Dėl Mokesčio už popamokinę vaikų priežiūrą nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-03, Identifikacinis kodas 2019-15781

1-278

2019-09-30

2019-10-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-03, Identifikacinis kodas 2019-15774

1-261

2019-09-30

2019-10-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-03, Identifikacinis kodas 2019-15775

1-262

2019-09-30

2019-10-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybėje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-10-03, Identifikacinis kodas 2019-15776

1-271

2019-09-30

2019-10-04

/

Įsakymas

Dėl Gyvūnų laikymo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-08-29, Identifikacinis kodas 2019-13653

DV-1479

2019-08-29

2019-08-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-179, papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-08-29, Identifikacinis kodas 2019-13675

1-247

2019-08-26

2019-08-30

/

Sprendimas

Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-08-29, Identifikacinis kodas 2019-13689

1-222

2019-08-26

2019-08-30

/

Sprendimas

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto išlaikomose biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-08-29, Identifikacinis kodas 2019-13672

1-233

2019-08-26

2019-08-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-46 „Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-08-29, Identifikacinis kodas 2019-13676

1-256

2019-08-26

2019-08-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-08-29, Identifikacinis kodas 2019-13673

1-244

2019-08-26

2019-08-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-08-29, Identifikacinis kodas 2019-13671

1-217

2019-08-26

2019-08-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2019-2020 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-08-29, Identifikacinis kodas 2019-13674

1-245

2019-08-26

2019-08-30

/

Sprendimas Dėl viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-06-28, Identifikacinis kodas 2019-10443
1-205 2019-06-25 2019-06-29 /
Sprendimas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-06-28, Identifikacinis kodas 2019-10549
1-195 2019-06-25 2019-06-29 /
Sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-06-28, Identifikacinis kodas 2019-10550
1-196 2019-06-25 2019-06-29 /
Sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-06-28, Identifikacinis kodas 2019-10442
1-189 2019-06-25 2019-06-29 /
Įsakymas Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. DV-1743 „Dėl Prašymų vaiko globos (rūpybos) ir laikino svečiavimosi klausimais priėmimo ir nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-06-20, Identifikacinis kodas 2019-09938
DV-1164 2019-06-20 2019-06-21 /
Įsakymas Dėl laikino uždraudimo fiziniams asmenims lankytis Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose atšaukimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-05-31, Identifikacinis kodas 2019-08678
DV-991 2019-05-31 2019-06-01 /
Įsakymas Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-05-30, Identifikacinis kodas 2019-08585
DV-968 2019-05-30 2019-05-31 /
Sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-160 "Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-05-30, Identifikacinis kodas 2019-08540
1-172 2019-05-27 2019-06-01 /
Sprendimas Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2020 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-05-30, Identifikacinis kodas 2019-08542
1-158 2019-05-27 2020-01-01 /
Sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 1-205 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-05-30, Identifikacinis kodas 2019-08539
1-184 2019-05-27 2019-05-31 /
Sprendimas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-05-30, Identifikacinis kodas 2019-08543
1-155 2019-05-27 2019-05-31 /
Sprendimas Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-05-30, Identifikacinis kodas 2019-08544
1-154 2019-05-27 2019-05-31 /
Sprendimas Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-1420 „Dėl Marijampolės savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-05-30, Identifikacinis kodas 2019-08545
1-152 2019-05-27 2019-05-31 /
Sprendimas Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-05-30, Identifikacinis kodas 2019-08541
1-159 2019-05-27 2019-07-01 /
Įsakymas Dėl Marijampolės savivaldybės administracijoje ir Marijampolės savivaldybės viešosiose erdvėse įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-05-24, Identifikacinis kodas 2019-08286
DV-939 2019-05-24 2019-05-25 /

Įsakymas

Dėl sprendimo dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-05-14, Identifikacinis kodas 2019-07660

DV-854

2019-05-14

2019-05-15

/

Įsakymas

Dėl Permokėtų ar neteisėtai slaugančiam asmeniui išmokėtų tikslinių kompensacijų grąžinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-05-13, Identifikacinis kodas 2019-07635

DV-853

2019-05-13

2019-05-14

/

Įsakymas

Dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai" partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-04-29, Identifikacinis kodas 2019-06959

DV-690

2019-04-29

2019-04-30

/

Įsakymas

Dėl laikino uždraudimo fiziniams asmenims lankytis savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-04-30, Identifikacinis kodas 2019-07002

DV-696

2019-04-29

2019-05-01

/

Įsakymas

Dėl 2018-2019 m. šildymo sezono pabaigos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-04-18, Identifikacinis kodas 2019-06435

DV-628

2019-04-18

2019-04-19

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-161 „Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-03-29, Identifikacinis kodas 2019-04900

1-126

2019-03-25

2019-03-30

/

Sprendimas

Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-03-29, Identifikacinis kodas 2019-04894

1-110

2019-03-25

2019-05-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2019-2020 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-03-29, Identifikacinis kodas 2019-04896

1-116

2019-03-25

2019-03-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-03-29, Identifikacinis kodas 2019-04893

1-109

2019-03-25

2019-03-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-03-29, Identifikacinis kodas 2019-04897

1-123

2019-03-25

2019-03-30

/

Sprendimas

Dėl Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-03-29, Identifikacinis kodas 2019-04898

1-124

2019-03-25

2019-03-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-160 „Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-03-29, Identifikacinis kodas 2019-04899

1-125

2019-03-25

2019-03-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 23 eilutės pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-03-29, Identifikacinis kodas 2019-04895

1-115

2019-03-25

2019-03-30

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. DV-1535 pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-03-21, Identifikacinis kodas 2019-04415

DV-451

2019-03-21

2019-03-22

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-02-27, Identifikacinis kodas 2019-03281

1-46

2019-02-25

2019-02-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-649 „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-02-27, Identifikacinis kodas 2019-03279

1-40

2019-02-25

2019-02-28

/

Sprendimas

Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-02-27, Identifikacinis kodas 2019-03280

1-38

2019-02-25

2019-02-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-02-26, Identifikacinis kodas 2019-03199

1-31

2019-02-25

2019-02-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01361

1-18

2019-01-28

2019-01-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01357

1-27

2019-01-28

2019-01-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-74 „Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01360

1-23

2019-01-28

2019-01-31

/

Sprendimas

Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01362

1-17

2019-01-28

2019-01-31

/

Sprendimas

Dėl Nemokamo maitinimo paslaugų organizavimo Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01359

1-24

2019-01-28

2019-01-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01365

1-6

2019-01-28

2019-01-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01364

1-7

2019-01-28

2019-01-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01358

1-26

2019-01-28

2019-01-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-224 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01363

1-8

2019-01-28

2019-01-31

/

Įsakymas

Dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo Marijampolės savivaldybėje
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-01-04, Identifikacinis kodas 2019-00146

DV-5

2019-01-04

2019-01-05

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 26 d sprendimo Nr. 1-169 „Dėl Marijampolės savivaldybės nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-31, Identifikacinis kodas 2018-22074

1-332

2018-12-21

2019-01-01

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-31, Identifikacinis kodas 2018-22075

1-334

2018-12-21

2019-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-31, Identifikacinis kodas 2018-22077

1-344

2018-12-21

2019-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-31, Identifikacinis kodas 2018-22078

1-347

2018-12-21

2019-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 2 eilutės pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-12-31, Identifikacinis kodas 2018-22076

1-341

2018-12-21

2019-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2019-01-08, Identifikacinis kodas 2019-00208

1-329

2018-12-21

2019-01-09

/

Įsakymas

Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-12-05, Identifikacinis kodas 2018-19781

DV-2001

2018-12-05

2018-12-06

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-28, Identifikacinis kodas 2018-19184

1-326

2018-11-26

2018-11-29

 

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-28, Identifikacinis kodas 2018-19190

1-307

2018-11-26

2018-11-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-33 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-28, Identifikacinis kodas 2018-19186

1-324

2018-11-26

2019-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių ir teikiamų mokamų paslaugų kainų
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-28, Identifikacinis kodas 2018-19188

1-319

2018-11-26

2019-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-438 „Dėl Pacientų nukreipimo į viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-28, Identifikacinis kodas 2018-19183

1-327

2018-11-26

2018-11-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-28, Identifikacinis kodas 2018-19185

1-325

2018-11-26

2018-11-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-410 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-28, Identifikacinis kodas 2018-19187

1-322

2018-11-26

2018-11-29

/

Sprendimas

Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto perdavimo iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai, taip pat valstybės institucijai, įstaigai, organizacijai bei kitiems juridiniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-28, Identifikacinis kodas 2018-19189

1-315

2018-11-26

2018-11-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-11-05, Identifikacinis kodas 2018-17784

1-298

2018-10-29

2018-11-06

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-31, Identifikacinis kodas 2018-17445

1-300

2018-10-29

2018-11-01

/

Sprendimas

Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-31, Identifikacinis kodas 2018-17446

1-303

2018-10-29

2018-11-01

/

Sprendimas

Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-10-31, Identifikacinis kodas 2018-17448

1-304

2018-10-29

2018-11-01

/

Įsakymas

Dėl Prašymų vaiko globos (rūpybos) ir laikino svečiavimosi klausimais priėmimo ir nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-10-19, Identifikacinis kodas 2018-16416

DV-1743

2018-10-19

2018-10-20

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-10-19, Identifikacinis kodas 2018-16415

DV-1742

2018-10-19

2018-10-20

/

Įsakymas

Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-10-19, Identifikacinis kodas 2018-16417

DV-1744

2018-10-19

2018-10-20

/

Įsakymas

Dėl 2018-2019 m. šildymo sezono pradžios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-10-18, Identifikacinis kodas 2018-16323

DV-1730

2018-10-18

2018-10-19

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-28, Identifikacinis kodas 2018-15234

1-259

2018-09-24

2018-09-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-665 „Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo tvarkos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-27, Identifikacinis kodas 2018-15196

1-281

2018-09-24

2018-09-28

/

Sprendimas

Dėl Mokesčio už popamokinę vaikų priežiūrą nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-27, Identifikacinis kodas 2018-15200

1-275

2018-09-24

2018-09-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2018-2019 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-28, Identifikacinis kodas 2018-15231

1-271

2018-09-24

2018-09-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-28, Identifikacinis kodas 2018-15230

1-272

2018-09-24

2018-09-29

/

Sprendimas

Dėl Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-27, Identifikacinis kodas 2018-15198

1-276

2018-09-24

2018-10-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-27, Identifikacinis kodas 2018-15197

1-277

2018-09-24

2018-10-01

/

Sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-28, Identifikacinis kodas 2018-15233

1-261

2018-09-24

2018-09-29

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-09-24, Identifikacinis kodas 2018-14897

DV-1580

2018-09-21

2018-09-25

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-09-24, Identifikacinis kodas 2018-14897

DV-1580

2018-09-21

2018-09-25

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13722

1-243

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-09-03, Identifikacinis kodas 2018-13783

1-241

2018-08-27

2018-09-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13714

1-258

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13723

1-242

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-234, 1 priedo 21 ir 23 punktų pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13724

1-240

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-121 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13715

1-254

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13716

1-252

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Moksleivio krepšelio lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13727

1-222

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13725

1-224

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13719

1-248

2018-08-27

2018-10-01

/

Sprendimas

Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13717

1-251

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13728

1-221

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13718

1-249

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-76 „Dėl Moksleivio krepšelio lėšų naudojimo tvarkų patvirtinimo“ 1.2 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13726

1-223

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės sporto mokyklos teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13721

1-244

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13729

1-218

2018-08-27

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr.1-216 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą sporto įstaigose nustatymo“ 1 priedo papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-08-31, Identifikacinis kodas 2018-13720

1-245

2018-08-27

2018-09-01

/

Įsakymas

Dėl Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, bei jų šeimoms teikimo Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-08-06, Identifikacinis kodas 2018-12862

DV-1396

2018-08-03

2018-08-07

/

Įsakymas

Dėl laikino uždraudimo fiziniams asmenims lankytis Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose atšaukimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-07-09, Identifikacinis kodas 2018-11522

DV-1267

2018-07-05

2018-07-10

 

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. DV-425 „Dėl Gyvūnų laikymo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-07-02, Identifikacinis kodas 2018-11037

DV-1233

2018-06-29

2018-07-03

/

Sprendimas

Dėl 2018 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-06-28, Identifikacinis kodas 2018-10648

1-191

2018-06-25

2018-06-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-06-28, Identifikacinis kodas 2018-10642

1-195

2018-06-25

2018-06-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-06-28, Identifikacinis kodas 2018-10647

1-189

2018-06-25

2018-06-29

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-06-28, Identifikacinis kodas 2018-10641

1-202

2018-06-25

2018-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-06-28, Identifikacinis kodas 2018-10720

1-190

2018-06-25

2018-06-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-42 "Dėl Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-06-27, Identifikacinis kodas 2018-10635

1-203

2018-06-25

2018-06-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 1-205 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-06-27, Identifikacinis kodas 2018-10636

1-198

2018-06-25

2018-06-28

/

Įsakymas

Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Marijampolės savivaldybėje
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-06-13, Identifikacinis kodas 2018-09807

DV-1043

2018-06-13

2018-06-14

/

Įsakymas

Dėl laikino uždraudimo fiziniams asmenims lankytis savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-06-07, Identifikacinis kodas 2018-09533

DV-994

2018-06-05

2018-06-08

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Įsakymas

Dėl Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Marijampolės savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-06-04, Identifikacinis kodas 2018-09104

DV-975

2018-06-01

2018-06-05

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-210 „Dėl Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-31, Identifikacinis kodas 2018-08791

1-182

2018-05-28

2018-06-01

/

Sprendimas

Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-31, Identifikacinis kodas 2018-08790

1-181

2018-05-28

2018-06-01

/

Sprendimas

Dėl Savivaldybės būsto nuomos sutarties formos patikslinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-31, Identifikacinis kodas 2018-08788

1-177

2018-05-28

2018-06-01

/

Sprendimas

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2019 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-31, Identifikacinis kodas 2018-08789

1-180

2018-05-28

2019-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07044

1-140

2018-04-30

2018-05-04

/

Sprendimas

Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07037

1-157

2018-04-30

2018-05-04

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07043

1-141

2018-04-30

2018-05-04

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl 2018 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07041

1-145

2018-04-30

2018-05-04

/

Sprendimas

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07040

1-146

2018-04-30

2018-05-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-667 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07035

1-161

2018-04-30

2018-05-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07034

1-163

2018-04-30

2018-05-04

/

Sprendimas

Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07042

1-144

2018-04-30

2018-05-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07039

1-156

2018-04-30

2018-05-04

/

Sprendimas

Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-05-03, Identifikacinis kodas 2018-07036

1-160

2018-04-30

2018-05-04

/

Įsakymas

Dėl 2017-2018 m. šildymo sezono pabaigos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-04-11, Identifikacinis kodas 2018-05830

DV-527

2018-04-11

2018-04-12

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos atšaukimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-03-28, Identifikacinis kodas 2018-04678

DV-455

2018-03-28

2018-03-29

/

Sprendimas

Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-30, Identifikacinis kodas 2018-04954

1-121

2018-03-26

2018-03-31

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-30, Identifikacinis kodas 2018-04948

1-102

2018-03-26

2018-03-31

/

Sprendimas

Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-30, Identifikacinis kodas 2018-04961

1-129

2018-03-26

2018-03-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-30, Identifikacinis kodas 2018-04950

1-115

2018-03-26

2018-03-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-47, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-30, Identifikacinis kodas 2018-04959

1-123

2018-03-26

2018-03-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-161 "Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-30, Identifikacinis kodas 2018-04953

1-120

2018-03-26

2018-03-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-30, Identifikacinis kodas 2018-04957

1-122

2018-03-26

2018-04-01

/

Sprendimas

Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-03-30, Identifikacinis kodas 2018-04952

1-119

2018-03-26

2018-03-31

/

Įsakymas

Dėl leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-03-06, Identifikacinis kodas 2018-03572

DV-293

2018-03-06

2018-03-07

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-28, Identifikacinis kodas 2018-03127

1-31

2018-02-26

2018-03-01

/

Sprendimas

Dėl Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-28, Identifikacinis kodas 2018-03128

1-43

2018-02-26

2018-03-01

/

Sprendimas

Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-28, Identifikacinis kodas 2018-03129

1-48

2018-02-26

2018-03-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-28, Identifikacinis kodas 2018-03126

1-25

2018-02-26

2018-03-01

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-02-06, Identifikacinis kodas 2018-01811

DV-137

2018-02-05

2018-02-07

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų Marijampolės savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-31, Identifikacinis kodas 2018-01507

1-13

2018-01-29

2018-02-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-31, Identifikacinis kodas 2018-01506

1-2

2018-01-29

2018-02-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2018 metų programos pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-31, Identifikacinis kodas 2018-01511

1-19

2018-01-29

2018-02-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr.1-43 „Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-31, Identifikacinis kodas 2018-01509

1-16

2018-01-29

2018-02-01

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. DV-425 pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-01-24, Identifikacinis kodas 2018-01073

DV-91

2018-01-23

2018-01-25

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-05, Identifikacinis kodas 2018-00213

1-334

2017-12-29

2018-01-06

/

Sprendimas

Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-03, Identifikacinis kodas 2018-00106

1-335

2017-12-29

2018-01-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20529

1-330

2017-12-18

2017-12-21

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20524

1-319

2017-12-18

2017-12-21

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20523

1-314

2017-12-18

2017-12-21

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2018 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20527

1-328

2017-12-18

2017-12-21

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 14 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20526

1-327

2017-12-18

2017-12-21

/

Sprendimas

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20530

1-331

2017-12-18

2018-02-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-47, dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20528

1-329

2017-12-18

2017-12-21

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-201 „Dėl paslaugų už psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, teikiamų Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose ir apmokamų iš mokinio krepšelio lėšų, pirkimo tvarkos patvirtinimo ir kainų nustatymo“ 2 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-30, Identifikacinis kodas 2017-19027

1-298

2017-11-27

2018-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-165 pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-30, Identifikacinis kodas 2017-19026

1-305

2017-11-27

2018-01-01

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-03, Identifikacinis kodas 2017-17371

DV-1783

2017-11-02

2017-11-04

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17349

1-271

2017-10-30

2017-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17351

1-266

2017-10-30

2017-11-03

/

Sprendimas

Dėl važiavimo miesto maršrutiniais autobusais bilietų kainų ir važiavimo priemiestiniais autobusais tarifo nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17348

1-279

2017-10-30

2018-01-01

/

Sprendimas

Dėl Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2018 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17350

1-269

2017-10-30

2018-01-01

/

Sprendimas

Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017-09-25 sprendimu Nr. 1-254, dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17346

1-284

2017-10-30

2017-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17347

1-280

2017-10-30

2017-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-03, Identifikacinis kodas 2017-17372

1-267

2017-10-30

2017-11-04

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Įsakymas

Dėl 2017-2018 m. šildymo sezono pradžios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-10-05, Identifikacinis kodas 2017-15855

DV-1662

2017-10-05

2017-10-06

/

Sprendimas

Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15210

1-254

2017-09-25

2017-09-29

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15206

1-237

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15202

1-231

2017-09-25

2017-09-29

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2017-2018 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15207

1-244

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15204

1-235

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo ir koordinatoriaus paskyrimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15208

1-245

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl infrastruktūros objektų – automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių įrengimui, rekonstravimui ar remontui skiriamos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių tikslinės lėšos, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15209

1-248

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15205

1-236

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos 4.1 ir 8 punktų pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15203

1-233

2017-09-25

2017-10-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-08-02, Identifikacinis kodas 2017-12989

1-224

2017-07-31

2017-08-03

/

Sprendimas

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-08-02, Identifikacinis kodas 2017-12988

1-215

2017-07-31

2017-08-03

/

Sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-08-02, Identifikacinis kodas 2017-12987

1-214

2017-07-31

2017-08-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2017 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-08-04, Identifikacinis kodas 2017-13062

1-223

2017-07-31

2017-08-05

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. DV-974 „Dėl Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių, gatvių pavadinimų lentelių, padidintų numerių standarto Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-07-17, Identifikacinis kodas 2017-12332

DV-1160

2017-07-17

2017-07-18

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-28, Identifikacinis kodas 2017-10900

1-188

2017-06-26

2017-06-29

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-28, Identifikacinis kodas 2017-10877

1-205

2017-06-26

2017-06-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl mokesčio už ugdymą Marijampolės meno mokykloje nustatymo“ papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-07-12, Identifikacinis kodas 2017-11981

1-202

2017-06-26

2017-07-13

/

Įsakymas

Dėl Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių, gatvių pavadinimų lentelių, padidintų numerių standarto Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-06-14, Identifikacinis kodas 2017-09994

DV-974

2017-06-14

2017-06-15

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Įsakymas

Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių, patvirtintų Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. DV-494 „Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ 10 punkto pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-06-05, Identifikacinis kodas 2017-09506

DV-891

2017-06-05

2017-06-06

/

Sprendimas

Dėl 2017 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09355

1-170

2017-05-29

2017-06-02

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09358

1-179

2017-05-29

2017-06-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09354

1-166

2017-05-29

2017-06-02

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės elektromobilių įkrovimo prieigų plano pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09359

1-182

2017-05-29

2017-06-02

/

Sprendimas

Dėl infrastruktūros objektų – automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių įrengimui, rekonstravimui ar remontui skiriamos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių tikslinės lėšos, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09357

1-176

2017-05-29

2017-06-02

/

Įsakymas

Dėl 2016-2017 m. šildymo sezono pabaigos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-04-28, Identifikacinis kodas 2017-07090

DV-639

2017-04-27

2017-04-29

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06940

1-148

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės dramos teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06944

1-154

2017-04-24

2017-05-01

/

Sprendimas

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą ir paslaugų teikimą šventės „Miesto dienos 2017“ metu
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06938

1-146

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos 11 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06937

1-145

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06936

1-144

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos tvarkos pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06942

1-150

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06945

1-156

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl 2017 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06933

1-142

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06934

1-143

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Pavėžėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06939

1-147

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06941

1-149

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06943

1-151

2017-04-24

2017-04-27

/

Įsakymas

Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-04-05, Identifikacinis kodas 2017-05734

DV-494

2017-04-05

2017-04-06

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2017-2018 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05189

1-69

2017-03-27

2017-03-31

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05187

1-56

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05188

1-61

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05191

1-70

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05193

1-74

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05194

1-75

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05192

1-73

2017-03-27

2017-03-31

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos atšaukimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-03-09, Identifikacinis kodas 2017-04011

DV-327

2017-03-08

2017-03-10

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-07, Identifikacinis kodas 2017-03698

1-47

2017-02-27

2017-03-08

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-08, Identifikacinis kodas 2017-03724

1-43

2017-02-27

2017-03-09

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-07, Identifikacinis kodas 2017-03695

1-31

2017-02-27

2017-03-08

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-01, Identifikacinis kodas 2017-03370

1-24

2017-02-27

2017-03-02

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-09, Identifikacinis kodas 2017-03988

1-37

2017-02-27

2017-03-10

/

Sprendimas

Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-10, Identifikacinis kodas 2017-04076

1-44

2017-02-27

2017-03-11

/

Sprendimas

Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-10, Identifikacinis kodas 2017-04077

1-33

2017-02-27

2017-03-11

/

Įsakymas

Dėl leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-03-06, Identifikacinis kodas 2018-03572

DV-293

2018-03-06

2018-03-07

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-28, Identifikacinis kodas 2018-03127

1-31

2018-02-26

2018-03-01

/

Sprendimas

Dėl Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-28, Identifikacinis kodas 2018-03128

1-43

2018-02-26

2018-03-01

/

Sprendimas

Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-28, Identifikacinis kodas 2018-03129

1-48

2018-02-26

2018-03-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-02-28, Identifikacinis kodas 2018-03126

1-25

2018-02-26

2018-03-01

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-02-06, Identifikacinis kodas 2018-01811

DV-137

2018-02-05

2018-02-07

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų Marijampolės savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-31, Identifikacinis kodas 2018-01507

1-13

2018-01-29

2018-02-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-31, Identifikacinis kodas 2018-01506

1-2

2018-01-29

2018-02-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2018 metų programos pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-31, Identifikacinis kodas 2018-01511

1-19

2018-01-29

2018-02-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr.1-43 „Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-31, Identifikacinis kodas 2018-01509

1-16

2018-01-29

2018-02-01

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. DV-425 pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2018-01-24, Identifikacinis kodas 2018-01073

DV-91

2018-01-23

2018-01-25

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-05, Identifikacinis kodas 2018-00213

1-334

2017-12-29

2018-01-06

/

Sprendimas

Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2018-01-03, Identifikacinis kodas 2018-00106

1-335

2017-12-29

2018-01-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20529

1-330

2017-12-18

2017-12-21

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20524

1-319

2017-12-18

2017-12-21

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20523

1-314

2017-12-18

2017-12-21

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2018 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20527

1-328

2017-12-18

2017-12-21

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 14 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20526

1-327

2017-12-18

2017-12-21

/

Sprendimas

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20530

1-331

2017-12-18

2018-02-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-47, dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-12-20, Identifikacinis kodas 2017-20528

1-329

2017-12-18

2017-12-21

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-201 „Dėl paslaugų už psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, teikiamų Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose ir apmokamų iš mokinio krepšelio lėšų, pirkimo tvarkos patvirtinimo ir kainų nustatymo“ 2 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-30, Identifikacinis kodas 2017-19027

1-298

2017-11-27

2018-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-165 pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-30, Identifikacinis kodas 2017-19026

1-305

2017-11-27

2018-01-01

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-11-03, Identifikacinis kodas 2017-17371

DV-1783

2017-11-02

2017-11-04

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17349

1-271

2017-10-30

2017-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17351

1-266

2017-10-30

2017-11-03

/

Sprendimas

Dėl važiavimo miesto maršrutiniais autobusais bilietų kainų ir važiavimo priemiestiniais autobusais tarifo nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17348

1-279

2017-10-30

2018-01-01

/

Sprendimas

Dėl Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2018 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17350

1-269

2017-10-30

2018-01-01

/

Sprendimas

Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017-09-25 sprendimu Nr. 1-254, dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17346

1-284

2017-10-30

2017-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-02, Identifikacinis kodas 2017-17347

1-280

2017-10-30

2017-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-11-03, Identifikacinis kodas 2017-17372

1-267

2017-10-30

2017-11-04

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Įsakymas

Dėl 2017-2018 m. šildymo sezono pradžios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-10-05, Identifikacinis kodas 2017-15855

DV-1662

2017-10-05

2017-10-06

/

Sprendimas

Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15210

1-254

2017-09-25

2017-09-29

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15206

1-237

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15202

1-231

2017-09-25

2017-09-29

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2017-2018 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15207

1-244

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15204

1-235

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo ir koordinatoriaus paskyrimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15208

1-245

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl infrastruktūros objektų – automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių įrengimui, rekonstravimui ar remontui skiriamos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių tikslinės lėšos, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15209

1-248

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15205

1-236

2017-09-25

2017-09-29

/

Sprendimas

Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos 4.1 ir 8 punktų pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-09-28, Identifikacinis kodas 2017-15203

1-233

2017-09-25

2017-10-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-08-02, Identifikacinis kodas 2017-12989

1-224

2017-07-31

2017-08-03

/

Sprendimas

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-08-02, Identifikacinis kodas 2017-12988

1-215

2017-07-31

2017-08-03

/

Sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-08-02, Identifikacinis kodas 2017-12987

1-214

2017-07-31

2017-08-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2017 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-08-04, Identifikacinis kodas 2017-13062

1-223

2017-07-31

2017-08-05

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. DV-974 „Dėl Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių, gatvių pavadinimų lentelių, padidintų numerių standarto Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-07-17, Identifikacinis kodas 2017-12332

DV-1160

2017-07-17

2017-07-18

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-28, Identifikacinis kodas 2017-10900

1-188

2017-06-26

2017-06-29

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-28, Identifikacinis kodas 2017-10877

1-205

2017-06-26

2017-06-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl mokesčio už ugdymą Marijampolės meno mokykloje nustatymo“ papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-07-12, Identifikacinis kodas 2017-11981

1-202

2017-06-26

2017-07-13

/

Įsakymas

Dėl Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių, gatvių pavadinimų lentelių, padidintų numerių standarto Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-06-14, Identifikacinis kodas 2017-09994

DV-974

2017-06-14

2017-06-15

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Įsakymas

Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių, patvirtintų Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. DV-494 „Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ 10 punkto pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-06-05, Identifikacinis kodas 2017-09506

DV-891

2017-06-05

2017-06-06

/

Sprendimas

Dėl 2017 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09355

1-170

2017-05-29

2017-06-02

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09358

1-179

2017-05-29

2017-06-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09354

1-166

2017-05-29

2017-06-02

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės elektromobilių įkrovimo prieigų plano pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09359

1-182

2017-05-29

2017-06-02

/

Sprendimas

Dėl infrastruktūros objektų – automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių įrengimui, rekonstravimui ar remontui skiriamos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių tikslinės lėšos, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-06-01, Identifikacinis kodas 2017-09357

1-176

2017-05-29

2017-06-02

/

Įsakymas

Dėl 2016-2017 m. šildymo sezono pabaigos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-04-28, Identifikacinis kodas 2017-07090

DV-639

2017-04-27

2017-04-29

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06940

1-148

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės dramos teatro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06944

1-154

2017-04-24

2017-05-01

/

Sprendimas

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą ir paslaugų teikimą šventės „Miesto dienos 2017“ metu
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06938

1-146

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos 11 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06937

1-145

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06936

1-144

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos tvarkos pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06942

1-150

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06945

1-156

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl 2017 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06933

1-142

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06934

1-143

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Pavėžėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos aprašo pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06939

1-147

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06941

1-149

2017-04-24

2017-04-27

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-04-26, Identifikacinis kodas 2017-06943

1-151

2017-04-24

2017-04-27

/

Įsakymas

Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-04-05, Identifikacinis kodas 2017-05734

DV-494

2017-04-05

2017-04-06

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2017-2018 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05189

1-69

2017-03-27

2017-03-31

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05187

1-56

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05188

1-61

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05191

1-70

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05193

1-74

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05194

1-75

2017-03-27

2017-03-31

/

Sprendimas

Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-30, Identifikacinis kodas 2017-05192

1-73

2017-03-27

2017-03-31

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos atšaukimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-03-09, Identifikacinis kodas 2017-04011

DV-327

2017-03-08

2017-03-10

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-07, Identifikacinis kodas 2017-03698

1-47

2017-02-27

2017-03-08

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-08, Identifikacinis kodas 2017-03724

1-43

2017-02-27

2017-03-09

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-07, Identifikacinis kodas 2017-03695

1-31

2017-02-27

2017-03-08

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-01, Identifikacinis kodas 2017-03370

1-24

2017-02-27

2017-03-02

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-09, Identifikacinis kodas 2017-03988

1-37

2017-02-27

2017-03-10

/

Sprendimas

Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-10, Identifikacinis kodas 2017-04076

1-44

2017-02-27

2017-03-11

/

Sprendimas

Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-03-10, Identifikacinis kodas 2017-04077

1-33

2017-02-27

2017-03-11

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-02-08, Identifikacinis kodas 2017-02240

DV-196

2017-02-07     

2017-02-09

/

Sprendimas

Dėl Premijų skyrimo Marijampolės savivaldybės sporto šakų rinktinių nariams kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-06, Identifikacinis kodas 2017-02034

1-18

2017-01-30

2017-02-07

/

Sprendimas

Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-06, Identifikacinis kodas 2017-02029

1-11

2017-01-30

2017-02-07

/

Sprendimas

Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-06, Identifikacinis kodas 2017-02030

1-12

2017-01-30

2017-02-07

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-06, Identifikacinis kodas 2017-02026

1-4

2017-01-30

2017-02-07

/

Sprendimas

Dėl Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus darbo laiko trukmės derinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-06, Identifikacinis kodas 2017-02033

1-16

2017-01-30

2017-02-07

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-06, Identifikacinis kodas 2017-02176

1-13

2017-01-30

2017-02-07

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-09, Identifikacinis kodas 2017-02343

1-21

2017-01-30

2017-02-10

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-06, Identifikacinis kodas 2017-02032

1-14

2017-01-30

2017-02-07

/

Sprendimas

Dėl Viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti, 2017 metų sąrašo ir programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-02-06, Identifikacinis kodas 2017-02027

1-10

2017-01-30

2017-02-07

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2017-01-03, Identifikacinis kodas 2017-00418

1-319

2016-12-29

2017-01-04

/

Sprendimas

Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-30, Identifikacinis kodas 2016-30129

1-321

2016-12-29

2016-12-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-30, Identifikacinis kodas 2016-30119

1-320

2016-12-29

2016-12-31

/

Įsakymas

Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29264

DV-1985

2016-12-21

2016-12-24

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-21, Identifikacinis kodas 2016-29217

1-308

2016-12-19

2016-12-22

/

Sprendimas

Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-21, Identifikacinis kodas 2016-29216

1-307

2016-12-19

2016-12-22

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-21, Identifikacinis kodas 2016-29215

1-306

2016-12-19

2016-12-22

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-21, Identifikacinis kodas 2016-29214

1-305

2016-12-19

2016-12-22

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-21, Identifikacinis kodas 2016-29218

1-313

2016-12-19

2017-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27980

1-281

2016-11-28

2016-12-03

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27989

1-301

2016-11-28

2016-12-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės meno mokyklos darbo laiko trukmės derinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27987

1-299

2016-11-28

2016-12-03

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27982

1-283

2016-11-28

2016-12-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27981

1-282

2016-11-28

2016-12-03

/

Sprendimas

Dėl pritarimo vietos gyventojų apklausos rezultatams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27984

1-295

2016-11-28

2016-12-03

/

Sprendimas

Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27985

1-296

2016-11-28

2016-12-03

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27986

1-297

2016-11-28

2016-12-03

/

Sprendimas

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27983

1-289

2016-11-28

2016-12-03

/

Sprendimas

Dėl draudimo rūkyti viešose vietose
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-12-02, Identifikacinis kodas 2016-27988

1-300

2016-11-28

2016-12-03

/

Sprendimas

Dėl Mokinių priėmimo į Marijampolės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-02, Identifikacinis kodas 2016-26135

1-276

2016-10-28

2016-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės meno mokyklos mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-02, Identifikacinis kodas 2016-26136

1-277

2016-10-28

2016-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 433 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir eksploatavimo išlaidų tarifų tvirtinimo“ 2 punkto ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-373 „Dėl Marijampolės savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir eksploatavimo išlaidų tarifų pakeitimo, perskaičiuojant tarifus į eurus“ pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-02, Identifikacinis kodas 2016-26130

1-267

2016-10-28

2016-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-402 „Dėl leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Marijampolės savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-02, Identifikacinis kodas 2016-26131

1-268

2016-10-28

2016-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-50 ,,Dėl paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-02, Identifikacinis kodas 2016-26134

1-275

2016-10-28

2016-11-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014 - 2020 metams pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-02, Identifikacinis kodas 2016-26137

1-279

2016-10-28

2016-11-03

/

Sprendimas

Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų, teikiamų viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro socialinės globos skyriuje, kainos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-02, Identifikacinis kodas 2016-26132

1-274

2016-10-28

2016-11-01

/

Sprendimas

Dėl Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2017 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-11-02, Identifikacinis kodas 2016-26129

1-266

2016-10-28

2017-01-01

/

Įsakymas

Dėl 2016-2017 m. šildymo sezono pradžios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2016-10-06, Identifikacinis kodas 2016-24707

DV-1504

2016-10-05

2016-10-07

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-29, Identifikacinis kodas 2016-24221

1-243

2016-09-26

2016-09-30

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-28, Identifikacinis kodas 2016-24149

1-264

2016-09-26

2016-09-29

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2016-2017 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-09-28, Identifikacinis kodas 2016-24148

1-255

2016-09-26

2016-09-29

/

Įsakymas

Dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2016-09-05, Identifikacinis kodas 2016-23207

DV-1347

2016-09-05

2016-09-06

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-08-23, Identifikacinis kodas 2016-22582

1-234

2016-08-22

2016-08-24

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-159 „Dėl Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo ir Marijampolės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 3.4 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-08-23, Identifikacinis kodas 2016-22581

1-233

2016-08-22

2016-08-24

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-159 „Dėl Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo ir Marijampolės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 3.2 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-07-15, Identifikacinis kodas 2016-20583

1-220

2016-07-12

2016-07-16

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-06-29, Identifikacinis kodas 2016-17815

1-209

2016-06-27

2016-06-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-06-29, Identifikacinis kodas 2016-17817

1-214

2016-06-27

2016-06-30

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-06-29, Identifikacinis kodas 2016-17816

1-212

2016-06-27

2016-06-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-31, Identifikacinis kodas 2016-14426

1-170

2016-05-30

2016-06-01

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-16, dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-06-01, Identifikacinis kodas 2016-14541

1-183

2016-05-30

2016-06-02

/

Sprendimas

Dėl 2016 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-06-01, Identifikacinis kodas 2016-14538

1-171

2016-05-30

2016-06-02

/

Sprendimas

Dėl mokesčio už ugdymą Marijampolės meno mokykloje nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-06-01, Identifikacinis kodas 2016-14540

1-180

2016-05-30

2016-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perleidimo sutarčių sudarymo bei žemės sklypo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-06-01, Identifikacinis kodas 2016-14539

1-172

2016-05-30

2016-06-02

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-05, Identifikacinis kodas 2016-11320

1-142

2016-05-02

2016-05-06

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11210

1-145

2016-05-02

2016-05-05

/

Sprendimas

Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11215

1-148

2016-05-02

2016-05-05

/

Sprendimas

Dėl 2016 metų fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11214

1-147

2016-05-02

2016-05-05

/

Sprendimas

Dėl Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11238

1-161

2016-05-02

2016-06-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo ir Marijampolės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11237

1-159

2016-05-02

2016-05-05

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11213

1-146

2016-05-02

2016-05-05

/

Sprendimas

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą ir paslaugų teikimą šventės „Miesto dienos 2016“ metu
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11220

1-153

2016-05-02

2016-05-05

/

Sprendimas

Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11216

1-149

2016-05-02

2016-05-05

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11221

1-164

2016-05-02

2016-05-05

/

Sprendimas

Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11217

1-150

2016-05-02

2016-05-05

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už šunų laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-06, Identifikacinis kodas 2016-11436

1-165

2016-05-02

2016-05-07

/

Sprendimas

Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11218

1-152

2016-05-02

2016-05-05

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2016-04-15, Identifikacinis kodas 2016-09598

DV-535

2016-04-15

2016-04-16

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2016-04-18, Identifikacinis kodas 2016-09606

DV-536

2016-04-15

2016-04-19

/

Įsakymas

Dėl 2015-2016 m. šildymo sezono pabaigos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2016-04-06, Identifikacinis kodas 2016-07994

DV-468

2016-04-06

2016-04-07

/

Įsakymas

Dėl Gyvūnų laikymo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2016-03-30, Identifikacinis kodas 2016-06449

DV-425

2016-03-29

2016-03-31

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-04-01, Identifikacinis kodas 2016-06931

1-113

2016-03-29

2016-04-02

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-04-01, Identifikacinis kodas 2016-06936

1-134

2016-03-29

2016-04-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos priedo naujos redakcijos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-04-01, Identifikacinis kodas 2016-06928

1-106

2016-03-29

2016-04-02

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-03-31, Identifikacinis kodas 2016-06591

1-109

2016-03-29

2016-04-01

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės sporto centro „Sūduva“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-04-01, Identifikacinis kodas 2016-06932

1-129

2016-03-29

2016-04-02

/

Sprendimas

Dėl Vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-04-01, Identifikacinis kodas 2016-06935

1-131

2016-03-29

2016-04-02

/

Sprendimas

Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-04-01, Identifikacinis kodas 2016-06934

1-130

2016-03-29

2016-04-02

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2016-2017 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-04-01, Identifikacinis kodas 2016-06945

1-127

2016-03-29

2016-04-02

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos atšaukimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2016-03-01, Identifikacinis kodas 2016-04015

DV-265

2016-02-29

2016-03-02

/

Sprendimas

Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03600

1-30

2016-02-22

2016-02-25

/

Sprendimas

Dėl Viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti, 2016 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03604

1-37

2016-02-22

2016-02-25

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr.1-216 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą sporto įstaigose nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03606

1-41

2016-02-22

2016-03-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03597

1-23

2016-02-22

2016-02-25

/

Sprendimas

Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03598

1-25

2016-02-22

2016-02-25

/

Sprendimas

Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03605

1-40

2016-02-22

2016-02-25

/

Sprendimas

Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03603

1-36

2016-02-22

2016-02-25

/

Sprendimas

Dėl nekilnojamo turto išbraukimo iš Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03599

1-29

2016-02-22

2016-02-25

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03608

1-46

2016-02-22

2016-02-25

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-177 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo“, 7 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-02-24, Identifikacinis kodas 2016-03602

1-33

2016-02-22

2016-02-25

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2016-02-09, Identifikacinis kodas 2016-02546

DV-168

2016-02-09

2016-02-10

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr.1-113 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-01-27, Identifikacinis kodas 2016-01650

1-11

2016-01-25

2016-01-28

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr.1-114 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-01-27, Identifikacinis kodas 2016-01649

1-10

2016-01-25

2016-01-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-01-27, Identifikacinis kodas 2016-01652

1-16

2016-01-25

2016-01-28

/

Sprendimas

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Dostalita“ bare, esančiame Marijampolėje, Gedimino g. 34
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-01-27, Identifikacinis kodas 2016-01651

1-12

2016-01-25

2016-01-28

/

Sprendimas

Dėl mokesčio už ugdymą Dailės mokykloje nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-01-27, Identifikacinis kodas 2016-01653

1-17

2016-01-25

2016-02-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-01-27, Identifikacinis kodas 2016-01664

1-3

2016-01-25

2016-01-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2016-01-05, Identifikacinis kodas 2016-00069

1-208

2015-12-29

2016-01-06

/

Sprendimas

Dėl Viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti, 2016 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-31, Identifikacinis kodas 2015-21204

1-221

2015-12-29

2016-01-01

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų/

Sprendimas

Dėl Marijampolės kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-31, Identifikacinis kodas 2015-21203

1-217

2015-12-29

2016-01-01

/

Sprendimas

Dėl mokesčio už vaikų ugdymą sporto mokymo įstaigose nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-31, Identifikacinis kodas 2015-21201

1-216

2015-12-29

2016-01-01

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų/

Sprendimas

Dėl Marijampolės sporto mokyklos teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-02, Identifikacinis kodas 2015-19157

1-198

2015-11-30

2016-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-02, Identifikacinis kodas 2015-19154

1-180

2015-11-30

2015-12-03

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti, 2016 metų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-02, Identifikacinis kodas 2015-19158

1-201

2015-11-30

2015-12-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014-09-29 sprendimo Nr.1-282 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-02, Identifikacinis kodas 2015-19156

1-192

2015-11-30

2015-12-03

/

Sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-12-02, Identifikacinis kodas 2015-19155

1-187

2015-11-30

2015-12-03

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-10-29, Identifikacinis kodas 2015-17053

1-171

2015-10-26

2015-10-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-10-29, Identifikacinis kodas 2015-17051

1-169

2015-10-26

2015-10-30

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-10-29, Identifikacinis kodas 2015-17054

1-177

2015-10-26

2015-10-30

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Prekybos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-10-29, Identifikacinis kodas 2015-17052

1-170

2015-10-26

2015-10-30

/

Sprendimas

Dėl Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2016 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-10-29, Identifikacinis kodas 2015-17073

1-168

2015-10-26

2016-01-01

/

Sprendimas

Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų Marijampolės savivaldybės teritorijoje , virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-10-29, Identifikacinis kodas 2015-17050

1-165

2015-10-26

2015-10-30

/

Įsakymas

Dėl 2015-2016 m. šildymo sezono pradžios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2015-10-07, Identifikacinis kodas 2015-14828

DV-1552

2015-10-07

2015-10-08

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-10-01, Identifikacinis kodas 2015-14611

1-142

2015-09-28

2015-10-02

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-30, Identifikacinis kodas 2015-14499

1-148

2015-09-28

2015-10-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2015-2016 mokslo metams pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-30, Identifikacinis kodas 2015-14501

1-156

2015-09-28

2015-10-01

/

Sprendimas

Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-30, Identifikacinis kodas 2015-14500

1-155

2015-09-28

2015-10-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-192 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-30, Identifikacinis kodas 2015-14498

1-145

2015-09-28

2015-10-01

/

Įsakymas

Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2015-09-18, Identifikacinis kodas 2015-13991

DV-1440

2015-09-18

2015-09-19

/

Sprendimas

Dėl Savivaldybės būsto nuomos sutarties formos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-03, Identifikacinis kodas 2015-13438

1-121

2015-08-31

2015-09-04

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-03, Identifikacinis kodas 2015-13436

1-113

2015-08-31

2015-10-01

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-03, Identifikacinis kodas 2015-13439

1-122

2015-08-31

2015-09-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-24 „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-03, Identifikacinis kodas 2015-13440

1-123

2015-08-31

2015-09-04

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-03, Identifikacinis kodas 2015-13437

1-114

2015-08-31

2015-10-01

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-03, Identifikacinis kodas 2015-13442

1-125

2015-08-31

2015-09-15

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-03, Identifikacinis kodas 2015-13441

1-124

2015-08-31

2015-09-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-09-03, Identifikacinis kodas 2015-13492

1-112

2015-08-31

2015-09-04

/

Sprendimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-02, Identifikacinis kodas 2015-10641

1-79

2015-06-29

2015-07-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės apdovanojimų nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-1420 „Dėl Marijampolės savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-02, Identifikacinis kodas 2015-10642

1-99

2015-06-29

2015-07-03

/

Sprendimas

Dėl Pavėžėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-02, Identifikacinis kodas 2015-10686

1-76

2015-06-29

2015-09-01

/

Sprendimas

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-02, Identifikacinis kodas 2015-10637

1-75

2015-06-29

2015-07-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-02, Identifikacinis kodas 2015-10636

1-73

2015-06-29

2015-07-03

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl 2015 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-02, Identifikacinis kodas 2015-10640

1-78

2015-06-29

2015-07-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 - 2020 metų plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-07-02, Identifikacinis kodas 2015-10643

1-107

2015-06-29

2015-07-03

/

Sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-05-28, Identifikacinis kodas 2015-08214

1-38

2015-05-25

2015-05-29

 

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Marijampolės savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-05-28, Identifikacinis kodas 2015-08211

1-36

2015-05-25

2015-05-29

/

Sprendimas

Dėl draudimo rūkyti viešose vietose
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-05-28, Identifikacinis kodas 2015-08217

1-60

2015-05-25

2015-05-29

/

Sprendimas

Dėl 2015 metų fizinių ir juridinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-05-28, Identifikacinis kodas 2015-08209

1-34

2015-05-25

2015-05-29

/

Sprendimas

Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-05-28, Identifikacinis kodas 2015-08207

1-32

2015-05-25

2015-05-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės reklamos simbolio naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-05-28, Identifikacinis kodas 2015-08216

1-46

2015-05-25

2015-05-29

/

Sprendimas

Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-05-28, Identifikacinis kodas 2015-08208

1-33

2015-05-25

2015-05-29

/

Sprendimas

Dėl pastatų, kuriuose yra Marijampolės savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos, amortizacinių atskaitymų nusidėvėjimui atkurti normatyvų (metais) nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-05-28, Identifikacinis kodas 2015-08210

1-35

2015-05-25

2015-05-29

/

Įsakymas

Dėl prašymo išduoti prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas formos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2015-04-28, Identifikacinis kodas 2015-06444

DV-564

2015-04-28

2015-04-29

/

Įsakymas

Dėl 2014-2015 m. šildymo sezono pabaigos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2015-04-23, Identifikacinis kodas 2015-06128

DV-544

2015-04-22

2015-04-24

/

Įsakymas

Dėl sunkiasvorio krovininio transporto eismo ribojimo vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose polaidžio metu
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2015-04-21, Identifikacinis kodas 2015-06046

DV-521

2015-04-20

2015-04-22

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-04-02, Identifikacinis kodas 2015-04970

1-115

2015-03-30

2015-04-03

/

Sprendimas

Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Marijampolės savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-04-02, Identifikacinis kodas 2015-04972

1-116

2015-03-30

2015-04-03

/

Sprendimas

Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-04-02, Identifikacinis kodas 2015-04976

1-134

2015-03-30

2015-04-03

/

Sprendimas

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą ir paslaugų teikimą šventės „Miesto dienos 2015“ metu
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-04-02, Identifikacinis kodas 2015-04973

1-127

2015-03-30

2015-04-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-04-02, Identifikacinis kodas 2015-04975

1-130

2015-03-30

2015-04-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2015-2016 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-04-02, Identifikacinis kodas 2015-04977

1-135

2015-03-30

2015-04-03

/

Įsakymas

Dėl sunkiasvorio krovininio transporto eismo ribojimo vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose polaidžio metu
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2015-03-06, Identifikacinis kodas 2015-03453

DV-305

2015-03-06

2015-03-09

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos atšaukimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2015-03-04, Identifikacinis kodas 2015-03344

DV-277

2015-03-04

2015-03-05

/

Sprendimas

Dėl naudojimosi didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-02-25, Identifikacinis kodas 2015-02949

1-37

2015-02-23

2015-02-26

/

Sprendimas

Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-02-25, Identifikacinis kodas 2015-02950

1-50

2015-02-23

2015-02-26

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos tvarkos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-02-24, Identifikacinis kodas 2015-02869

1-46

2015-02-23

2015-02-25

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-02-24, Identifikacinis kodas 2015-02870

1-51

2015-02-23

2015-02-25

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-02-24, Identifikacinis kodas 2015-02864

1-31

2015-02-23

2015-02-25

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-02-24, Identifikacinis kodas 2015-02866

1-40

2015-02-23

2015-02-25

/

Įsakymas

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2015-02-12, Identifikacinis kodas 2015-02078

DV-198

2015-02-11

2015-02-13

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės muzikos mokyklos teikiamų nuomos paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-01-29, Identifikacinis kodas 2015-01269

1-12

2015-01-26

2015-01-30

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-01-29, Identifikacinis kodas 2015-01293

1-25

2015-01-26

2015-01-30

/

Sprendimas

Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose tvarkų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-377, papildymo ir dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-01-29, Identifikacinis kodas 2015-01270

1-20

2015-01-26

2015-01-30

/

Sprendimas

Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-01-29, Identifikacinis kodas 2015-01273

1-24

2015-01-26

2015-01-30

/

Sprendimas

Dėl Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimo Marijampolės socialinės pagalbos centro Laikinosios nakvynės namuose tvarkos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2015-01-29, Identifikacinis kodas 2015-01272

1-21

2015-01-26

2015-01-30

/

Sprendimas

Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-30, Identifikacinis kodas 2014-21038

1-426

2014-12-29

2014-12-31

/

Sprendimas

Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifo pakeitimo, perskaičiuojant tarifą į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-30, Identifikacinis kodas 2014-20971

1-415

2014-12-22

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio pakeitimo, perskaičiuojant rinkliavos dydį į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-30, Identifikacinis kodas 2014-20857

1-414

2014-12-22

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2015 metams dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-30, Identifikacinis kodas 2014-20855

1-402

2014-12-22

2014-12-31

/

Sprendimas

Dėl viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, 2015 metų sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-30, Identifikacinis kodas 2014-20851

1-395

2014-12-22

2014-12-31

/

Sprendimas

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-12-30, Identifikacinis kodas 2014-20856

1-412

2014-12-22

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo pakeitimo perskaičiuojant mokestį į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-27, Identifikacinis kodas 2014-18001

1-386

2014-11-24

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose įmokos pakeitimo, perskaičiuojant įmoką į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-27, Identifikacinis kodas 2014-18003

1-391

2014-11-24

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo pakeitimo, perskaičiuojant tarifą į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-26, Identifikacinis kodas 2014-17974

1-372

2014-11-24

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos 4.4. ir 5 punktų pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-26, Identifikacinis kodas 2014-17970

1-361

2014-11-24

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų pakeitimo, perskaičiuojant tarifus į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-27, Identifikacinis kodas 2014-17999

1-374

2014-11-24

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Socialinės pašalpos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-27, Identifikacinis kodas 2014-18000

1-375

2014-11-24

2014-11-28

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos 4, 6 ir 8 punktų pakeitimo perskaičiuojant mokestį į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-27, Identifikacinis kodas 2014-18002

1-387

2014-11-24

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl UAB „Didma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-26, Identifikacinis kodas 2014-17981

1-390

2014-11-24

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir eksploatavimo išlaidų tarifų pakeitimo, perskaičiuojant tarifus į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-11-26, Identifikacinis kodas 2014-17976

1-373

2014-11-24

2015-01-01

/

Įsakymas

Dėl Nemokamo maitinimo paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15182

DV-1535

2014-10-29

2014-10-31

/

Sprendimas

Dėl inžinerinių statinių - kolektorių naudojimo tarifų perskaičiavimo į eurus Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15325

1-331

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl mokesčių už komunalinius patarnavimus nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainą į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15169

1-315

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl mokesčio už vaikų ugdymą sporto mokymo įstaigose nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15129

1-357

2014-10-27

2014-10-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės sporto mokyklos teikiamų mokamų paslaugų tarifų pakeitimo, perskaičiuojant tarifus į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15314

1-356

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-266 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15134

1-327

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje teikiamų mokamų paslaugų kainų pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15147

1-340

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15151

1-337

2014-10-27

2014-10-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15324

1-333

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15322

1-336

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų pakeitimo, perskaičiuojant tarifus į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15315

1-354

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos 1, 7 ir 12.4.3 punktų pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15146

1-341

2014-10-27

2015-11-01

/

Sprendimas

Dėl socialinės pašalpos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15153

1-335

2014-10-27

2014-10-31

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15150

1-338

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų ligonio pervežimo paslaugų įkainių pakeitimo, perskaičiuojant įkainius į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15149

1-339

2014-10-27

2014-10-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.1-126 „Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugų kainos patvirtinimo“ pakeitimo, perskaičiuojant kainą į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15342

1-326

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant įkainius į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15320

1-347

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės kultūros įstaigų teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15319

1-348

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų pakeitimo perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15131

1-350

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl paslaugų už psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, teikiamų Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose ir apmokamų iš mokinio krepšelio lėšų, pirkimo tvarkos patvirtinimo ir kainų nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainą į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15343

1-318

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo pakeitimo perskaičiuojant mokestį į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15141

1-352

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės žaidimų sporto mokyklos mokamų paslaugų įkainių pakeitimo, perskaičiuojant įkainius į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15139

1-355

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainą į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15348

1-316

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės sporto centro „Sūduva“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15144

1-346

2014-10-27

2014-10-31

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės muzikos mokyklos organizuojamų konkursų ir festivalių dalyvių mokesčio nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant mokestį į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15142

1-351

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15133

1-342

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo ir jų rengimo užtikrinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15140

1-353

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15170

1-314

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2015 metams
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15171

1-307

2014-10-27

2015-01-01

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl važiavimo miesto maršrutiniais autobusais bilietų kainų ir važiavimo priemiestiniais autobusais tarifo perskaičiavimo į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15161

1-328

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainą į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15347

1-317

2014-10-27

2014-11-01

/

Sprendimas

Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių pakeitimo, perskaičiuojant dydžius į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-31, Identifikacinis kodas 2014-15235

1-334

2014-10-27

2014-11-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15143

1-349

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų pakeitimo, perskaičiuojant tarifus į eurą
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15157

1-330

2014-10-27

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos pakeitimo, perskaičiuojant kainas į eurus
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-30, Identifikacinis kodas 2014-15154

1-332

2014-10-27

2015-01-01

/

Įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2014-10-27, Identifikacinis kodas 2014-14984

DV-1515

2014-10-23

2014-10-28

/

Įsakymas

Dėl 2014-2015 m. šildymo sezono pradžios
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2014-10-20, Identifikacinis kodas 2014-14349

DV-1485

2014-10-20

2014-10-21

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-269 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-1306 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ papildymo“ pakeitimo, perskaičiuojant atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį į eurą
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-03, Identifikacinis kodas 2014-13651

1-286

2014-09-29

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-14 „Dėl šilumos kainų dedamųjų nustatymo UAB „Litesko” filialui „Marijampolės šiluma” pakeitimo, perskaičiuojant šilumos kainos dedamąsias į eurą
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-03, Identifikacinis kodas 2014-13652

1-285

2014-09-29

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo tvarkos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-01-26 sprendimu Nr. 1-645, dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-03, Identifikacinis kodas 2014-13649

1-290

2014-09-29

2015-01-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014-01-27 sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-03, Identifikacinis kodas 2014-13650

1-289

2014-09-29

2014-10-04

/

Sprendimas

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-03, Identifikacinis kodas 2014-13656

1-282

2014-09-29

2014-10-04

/

Sprendimas

Dėl Socialinės pašalpos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo ir Būsto šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-10-03, Identifikacinis kodas 2014-13648

1-291

2014-09-29

2015-01-01

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-09-01, Identifikacinis kodas 2014-11554

1-257

2014-08-25

2014-10-01

/

Sprendimas

Dėl draudimo rūkyti viešose vietose
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-09-01, Identifikacinis kodas 2014-11555

1-268

2014-08-25

2014-09-02

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-09-01, Identifikacinis kodas 2014-11552

1-269

2014-08-25

2014-09-01

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-03, Identifikacinis kodas 2014-09781

1-245

2014-06-30

2014-07-04

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2013 metų biudžeto ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-03, Identifikacinis kodas 2014-09783

1-221

2014-06-30

2014-07-04

/

Sprendimas

Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-07-03, Identifikacinis kodas 2014-09782

1-223

2014-06-30

2014-07-04

/

Sprendimas

Dėl 2014 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-28, Identifikacinis kodas 2014-05781

1-189

2014-05-26

2014-05-29

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-28, Identifikacinis kodas 2014-05778

1-192

2014-05-26

2014-05-29

/

Įsakymas

Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2014-05-05, Identifikacinis kodas 2014-05101

DV-599

2014-04-29

2014-05-06

/

Sprendimas

Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-02, Identifikacinis kodas 2014-05079

1-158

2014-04-28

2014-05-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-02, Identifikacinis kodas 2014-05076

1-167

2014-04-28

2014-05-03

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-02, Identifikacinis kodas 2014-05077

1-159

2014-04-28

2014-05-03

/

Sprendimas

Dėl 2014 metų fizinių ir juridinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-02, Identifikacinis kodas 2014-05080

1-157

2014-04-28

2014-05-03

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013-09-30 sprendimo Nr. 1-356 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-02, Identifikacinis kodas 2014-05040

1-173

2014-04-28

2014-05-03

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Sprendimas

Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Marijampolės savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-05-02, Identifikacinis kodas 2014-05075

1-177

2014-04-28

2014-05-03

Šis teisės aktas turi pakeitimų

/

Įsakymas

Dėl 2013-2014 m. šildymo sezono pabaigos
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2014-04-16, Identifikacinis kodas 2014-04489

DV-533

2014-04-16

2014-04-17

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2014-2015 mokslo metams patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-04, Identifikacinis kodas 2014-04102

1-134

2014-03-31

2014-04-05

/

Sprendimas

Dėl mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose ir mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-377, dalinio pakeitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-04, Identifikacinis kodas 2014-04104

1-129

2014-03-31

2014-04-05

/

Sprendimas

Dėl Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-04, Identifikacinis kodas 2014-04103

1-135

2014-03-31

2014-04-05

/

Sprendimas

Dėl Vienkartinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-04-04, Identifikacinis kodas 2014-04101

1-133

2014-03-31

2014-04-05

/

Sprendimas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-02-27, Identifikacinis kodas 2014-02226

1-64

2014-02-24

2014-02-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-02-27, Identifikacinis kodas 2014-02229

1-51

2014-02-24

2014-02-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės kultūros tarybos steigimo ir nuostatų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-02-27, Identifikacinis kodas 2014-02228

1-56

2014-02-24

2014-02-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-02-26, Identifikacinis kodas 2014-02091

1-32

2014-02-24

2014-02-27

/

Sprendimas

Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-02-27, Identifikacinis kodas 2014-02227

1-57

2014-02-24

2014-02-28

/

Sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-02-27, Identifikacinis kodas 2014-02225

1-65

2014-02-24

2014-02-28

/

Sprendimas

Dėl Seniūnijų veiklos programų patvirtinimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-02-26, Identifikacinis kodas 2014-02090

1-33

2014-02-24

2014-02-27

/

Sprendimas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo
Priėmė Marijampolės savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2014-02-20, Identifikacinis kodas 2014-01839

1-28

2014-01-27

2014-02-21

/


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-18 08:29:13