2020-08-14; 19:36 val.

Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjo įsakymų projektai

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjo įsakymų projektai

Paskelbimo
data
Įsakymo projekto pavadinimas || Skelbimas
Sklypo adresas/
Sklypo savininkas
2020-05-11 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Igliaukos seniūnija
Pašakališkių kaimas
Palių g. 9
2020-05-11 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Sasnavos seniūnija
Gavaltuvos kaimas
2020-01-20 Informacija apie sprendimo priėmimą dėl kaimo plėtros projekto rengimo ir pasiūlymų teikimo Marijampolės seniūnija
Kermušinės kaimas
2020-01-20 Informacija apie sprendimo priėmimą dėl kaimo plėtros projekto rengimo ir pasiūlymų teikimo Igliaukos seniūnija
Šventragio kaimas
2019-12-27 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Sasnavos seniūnija
Puskelnių kaimas
Jovarų 4-oji g. 1
2019-08-14 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Liudvinavo seniūnija
Būdbalių kaimas
2019-04-26 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Kumelionių kaimas
2019-04-11 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Sasnavos seniūnija
Mačiuliškių kaimas
2019-03-19 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Igliaukos seniūnija
Varnupių kaimas
2019-02-22 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Igliaukos seneniūnija
Varnupių kaimas
2019-02-22 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Pietarių kaimas
2019-02-06 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Sasnavos seniūnija
Raišupio kaimas
2018-11-29 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Šunskų seniūnija
Paršelių kaimas
2018-11-21 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Sasnavos seniūnija
Didžiosios Trakiškės kaimas
2018-09-20 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Gudelių seniūnija
Skęsbalių kaimas
2018-08-10 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Užupių kaimas
2018-06-18 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Pietarių kaimas
2018-06-13 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Liudvinavo seniūnija
Marčiukinio kaimas 2
2018-05-02 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Sasnavos seniūnija
Bitikų kaimas
2018-03-16 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Liudvinavo seniūnija
Netičkampio kaimas
2018-01-26 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Igliaukos seniūnija
Igliaukos k. Jūros g. 1
2018-01-26 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Kumelionių kaimas
2018-01-03 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Dambavos k. Miško g. 12
2017-12-29 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Nendriškių kaimas
2017-12-07 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Igliaukos seniūnija
Šventragio kaimas
2017-10-16 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Šunskų seniūnija
Kidoliškių kaimas
2017-10-02 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Šunskų seniūnija
Dielinės kaimas
2017-09-15 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Igliaukos seniūnija
Mergašilio kaimas 7
2017-07-18 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Liudvinavo seniūnija
Netičkampio k. Jazminų g. 6
2017-06-22 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Šunskų seniūnija
Grybinės k. Lapankos g. 4A
2017-05-24 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Liudvinavo seniūnija
Ąžuolyno kaimas
2017-05-16 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Sasnavos seniūnija
Gavaltuvos kaimas
2017-05-09 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Šunskų seniūnija
Lūginės kaimas
2017-04-19 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Meškėnų k. Karklų g. 31
2017-03-29 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Šunskų seniūnija
Puskepurių kaimas
2017-03-10 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnijs
Ungurinės k.
2017-03-08 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Šunskų seniūnija
Gustabūdžio k.
2017-02-24 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Meškėnų k. Karklų g. 31
2017-02-01 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Kermušinės k.
2017-01-03 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Liudvinavo seniūnija
Paežerėlių k.
2016-10-14 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Igliaukos seniūnija
Paežerės k. 9
2016-09-07 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Meškučių k.
2016-09-01 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Sasnavos seniūnija
Nedėldaržio k. 1
2016-08-09 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Dambavos k. Lankų g. 6
2016-07-27 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Patašinės k.
2016-07-26 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Liudvinavo seniūnija
Avikilų k.
2016-07-01 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Liudvinavo seniūnija
Marčiukinio k. 2
2016-06-13 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo || Skelbimas Marijampolės seniūnija
Panausupio k. 14
2016-04-29 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo Sasnavos seniūnija
Puskelnių kaimas
2016-04-25 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo Liudvinavo seniūnija
Nartelio kaimas
2016-03-21 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Triobišškių kaimas
2016-03-18 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų ŠŠunskų seniūnija
Puskepurių kaimas
2016-03-07 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Pietarių kaimas
2016-03-03 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampoles seniūnija
Kumelioniu kaimas
2016-02-12 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Liudvinavo seniūnija
Marčiukinio kaimas
2015-12-28 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Rudišškių kaimas
2015-12-22 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Liudvinavo seniūnija
Liudvinavo kaimas
2015-12-14 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Liudvinavo seniūnija
Balaikų kaimas
2015-12-04 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Liudvinavo seniūnija
Būdbalių kaimas
2015-11-24 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų ŠŠunskų seniūnija
Gustabūdžio kaimas
2015-11-13 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Igliaukos seneniūnija
Pamargių kaimas
2015-10-08 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Sasnavos seniūnija
Kantalšškų kaimas
2015-09-15 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Igliaukos seniūnija
Santakos kaimas
2015-07-22 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Tautkaičių kaimas
2015-07-21 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Dambavos kaimas
2015-07-13 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Liudvinavo seniūnija
Liucinavo kaimas
2015-07-07 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Dambavos kaimas
2015-07-07 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Balsupių kaimas
2015-06-10 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Sasnavos seniūnija
Puskelnių kaimas
2015-05-20 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Rudiškių kaimas
2015-04-27 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Sasnavos seniūnija
Puskelnių kaimas
2015-04-15 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Šunskų seniūnija
Mokolų kaimas
2015-03-25 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Baraginės kaimas
2015-01-29 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Gudelių seniūnija
Leiciškių kaimas
2015-01-12 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Šunskų seniūnija
Šunskų mstl.
2014-12-08 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Skaisčiūnų kaimas
2014-12-03 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Kumelionių kaimas
2014-11-28 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Skaisčiūnų kaimas
2014-11-20 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Marijampolės seniūnija
Triobiškių kaimas
2014-10-23 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Sasnavos seniūnija
Pavengliskos kaimas
2014-10-23 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Sasnavos seniūnija
Kantališkių kaimas
2014-10-23 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto keitimo Eglė Stumburevičienė
2014-09-14 Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Liudvinavo seniūnija
Balaikių kaimas


   


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-13 07:53:16