2020-08-09; 11:34 val.

Kontrolės ir audito tarnyba
Pareigos/
Pareigybės aprašymas  
Vardas
Pavardė

Telefonas

Adresas El. paštas
Kontrolierius  Juozas
Vaičiulis 

(8 343) 56 398 

Vytauto g.17, 215 kab.  juozas.vaiciulis@marijampole.lt
Vyriausioji patarėja Daiva Juškevičienė (8 343) 50 828 Vytauto g.17, 208 kab. daiva.juskeviciene@marijampole.lt
Specialistė Rita
Ražinskienė 
(8 343) 50 828  Vytauto g.17, 209 kab.  rita.razinskiene@marijampole.lt
Specialistė  Raimonda
Jasiulevičiūtė 
(8 343) 50 828  Vytauto g.17, 210 kab.  raimonda.jasiuleviciute@marijampole.lt
Administravimo specialistė Gintarė
Žaliauskaitė
(8 343) 50 828 Vytauto g.17, 210 kab. gintare.zaliauskaite@marijampole.lt

 

Kontrolės ir audito tarnybos veikla

Kontrolės ir audito tarnybos darbo užmokestis


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-19 15:04:55