2020-10-24; 17:29 val.

Kultūros paveldo stebėsena

Marijampolės žydų senųjų kapinių (11426), Marijampolės sav., Marijampolės m., Vokiečių g., bei Marijampolės žydų senųjų kapinių (11427), Marijampolės sav., Saulių g., individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai yra registruoti Kultūros vertybių registre.

Šių objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

 

Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas


 
Cukraus fabriko pastatų kompleksas, esantis P. Armino g. 63A, 65, 65A
Objekto būklės patikrinimo aktai (9)
Liudvinavo mstl. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Liudvinavo mstl.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Avikilų, Liucinavo k. evangelikų liuteronų kapinės, Liudvinavo sen. Liucinavo k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Avikilų k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Avikilų k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Armoniškių kaimo senosios kapininės, Liudvinavo sen. Armoniškių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Želsvos k. senosios kapininės, Liudvinavo sen. Želsvos k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Triobiškių k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Triobiškių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Skersabalių k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Skersbalių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Strazdų  k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Strazdų k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Naujienos k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Naujienos k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Paželsvių k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Paželsvių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Kūlokų  k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Kūlokų k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Naujakaimio  k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Naujakaimio k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Pirmojo pasaulinio karo Rusijos karių kapinės, Liudvinavo sen. Vaitiškių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Narto Naujienos  k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Narto Naujienos k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Nartelio k. senosios  kapinės, Liudvinavo sen. Nartelio k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Gustaičių, Netičkampio  k. senosios kapinės, Liudvinavo sen. Gustaičių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Netičkampio k. senpsios kapinės, Liudvinavo sen. Netičkampio k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Padovinio piliakalnio su senovės gyvenviete, Liudvinavo sen. Padovinio k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Pastatas, Marijampolės sav.  Marijampolė Gedimino g. 7
Objekto būklės patikrinimo aktas
Varnupių piliakalnis, Igliaukos sen. Varnupių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Šakališkių piliakalnis, Igliaukos sen. Šakališkių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Akmuo su iškalta „pasaga“, vadinamas Patkaviniu, Igliaukos sen. Varnupių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Šlavančių kaimo senosios kapinės, Igliaukos sen. Šlavančių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Amalviškių kaimo senosios kapinės, Igliaukos sen. Amalviškių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Kumečių kaimo senosios kapinės, Igliaukos sen. Kumečių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Kumečių kaimo senosios kapinės, vadinamos Kumečių kaimo antrosiomis kapinėmis, Igliaukos sen. Kumečių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Šakališkių kaimo senosios kapinės, Igliaukos sen. Šventragio k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Šventragio, Šlavančių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės, Igliaukos sen. Šlavančių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Dambravos, Živavodės kaimo senosios kapinės, vadinamos Prancūzkapiais, Igliaukos sen. Dambravos k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Namas, Igliaukos sen. Zomčinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Tvartas, Igliaukos sen. Zomčinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Kluonas, Igliaukos sen. Zomčinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Klėtis, Igliaukos sen. Zomčinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Rūsys, Igliaukos sen. Zomčinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Tvenkinys, Igliaukos sen. Zomčinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Šulinys, Igliaukos sen. Zomčinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Pietarių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Dybakalnio k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Kuktų k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Gudinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Kižių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Lyderiškės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Dambavos k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, vadinamos aukštuoju kalneliu, Marijampolės sen. Igliškėlių k. Objekto būklės patikrinimo aktas
Kapinės, Marijampolės sen. Igliškėlių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Trakiškių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 

Senosios kapinės, Marijampolės sen. Užupių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas

Senosios kapinės, Marijampolės sen. Skaisčiūnų k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Balsupių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Evangelikų liuteronų senosios kapinės, Marijampolės sen. Žydronių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Vidgirių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Sirvydų k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Gulbiniškių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senosios kapinės, Marijampolės sen. Skardupių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Sasnavos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia, Sasnavos sen. Sasnavos mstl.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Klebonija, Sasnavos sen. Sasnavos mstl.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Nendrinių kapinynas, Sasnavos sen. Nendrinių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Čisavos kaimo senosios kapinės, Sasnavos sen. Čisavos k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Kazimiero Ramanausko kapas, Sasnavos sen. Sasnavos mstl.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Klevinės kaimo senosios kapinės, Sasnavos sen  Klevinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Raišupio kaimo senosios kapinės, Sasnavos sen. Raišupio k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Sodybos vieta vadinama Gustaityne,  Sasnavos sen. Obelinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Senosios kapinės vadinamos prancūzkapiais, Sasnavos sen. Sasnavos girininkija 31 kv.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Žudynių vieta ir kapas vadinamas Marcinkalniu, Marijampolė Vingio g.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Pastatas, Marijampolė Vytauto g. 47
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Marijampolės miesto senųjų kapinių tvora, Marijampolė P. Armino g. 38
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Marijampolės Šv. Trejybės stačiatikių cerkvė, Marijampolė P. Armino g. 38
Objekto būklės patikrinimo aktas
  
Marijonų vienuolyno spaustuvės pastatas, Marijampolė J. Bendoriaus g. 5
Objekto būklės patikrinimo aktas
  
Rusijos karių kapinės, Liudvinavo sen. Padovinio k. 
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Senosios kapinės, Marijampolė A. Civinsko g.
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Mokykla, Marijampolė Bažnyčios g. 42
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Namas, Marijampolė Bažnyčios g. 44
Objekto būklės patikrinimo aktas
  
Namas, Marijampolė P. Vaičaičio g. 16
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Namas, Marijampolė Šaulių g. 18
Objekto būklės patikrinimo aktas
Gyvenamas namas, Marijampolė Mokolų g. 5
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Tautinio sąjūdžio veikėjo Vinco Šlekio sodybos vieta, Šunskų sen. Mokolų k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Koplyčia ir stogastulpis, Šunskų sen. Lūginės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
V. Merkevičiaus kapas, Šunskų sen. Šunskų mstl. kapinės
Objekto būklės patikrinimo aktas
Senkapis, vadinamas Prancūzkapiais, Šunskų sen. Tursučių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Tursučių kaimo senosios kapinės, Šunskų sen. Tursučių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Švč. Marijos Magdalietės bažnyčia, Šunskų sen. Šunskų mstl.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Šventoriaus tvora su vartais ir koplyčiomis, Šunskų sen. Šunskų mstl.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Pastatas, Marijampolė Vytauto g. 27
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Marijampolės karinio miestelio maniežas, Marijampolė Vytauto g. 72
Objekto būklės patikrinimo aktas
Piliakalnių piliakalnis su gyvenviete, Šunskų sen. Piliakalnių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Kultūros veikėjo, pedagogo Tomo Ferdinando Žilinsko kapas, Šunskų sen. Šunskų mstl. Varpo g.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Kapinės, Šunskų sen. Rudžių k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Kapinės, Šunskų sen. Šunskų k
Objekto būklės patikrinimo aktas
Mokolų kaimo senosios kapinės vadinamos Juodligės, kitaip Maro kapeliais, Šunskų sen. Mokolų k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Pastatas, Marijampolė Vytauto g. 26
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Paminklas, Šunskų sen. Grybinės k.
Objekto būklės patikrinimo aktas
Sūduvos kultūrinio sąjūdžio centro pastatas
Objekto būklės patikrinimo aktas
Pastatas, Marijampolė Vytauto g. 19
Objekto būklės patikrinimo aktas
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, Kauno g. 7
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčia, Kauno g. 9
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Pastoriaus namas, Kauno g. 11
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Administracinis pastatas, Kauno g. 16
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Marijampolės realinės gimnazijos dalis, Kauno g. 14
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Turgaus halė, V. Kudirkos g. 30
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Geležinkelio stotis, Stoties g. 2
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Ūkinis pastatas, Stoties g. 2
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Pastatas, Stoties g. 2
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Sinagoga, P. Butlerienės g. 5
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Pastatas, Vytauto g. 45
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Pastatas, Vytauto g. 47
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Ūkinis pastatas, Vytauto g. 45A
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Parkas, Vytauto g. 45, 47
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Pastatas, Vytauto g. 26
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Objekto būklės patikrinimo aktas
Marijonų vienuolynas
Objekto būklės patikrinimo aktas
Marijampolės marijonų gimnazija
Objekto būklės patikrinimo aktas
Marijonų vienuolyno spaustuvės pastatas
Objekto būklės patikrinimo aktas
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriaus tvora
Objekto būklės patikrinimo aktas
Arkivyskupo L. Povilonio kapas
Objekto būklės patikrinimo aktas
Marijonų vienuolyno generolo V. Senkaus kapas
Objekto būklės patikrinimo aktas
Dvasininko J.Matulevičiaus epitafija
Objekto būklės patikrinimo aktas
Arnotas
Objekto būklės patikrinimo aktas
Bažnyčios fundatorės F. Butlerovos portretas
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Medalionas su popiežių portretais
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Medalionas su vyskupų portretais
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Dvasininko S. Papčinskio portretas
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Paveikslas „Šv. Šeima“
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Paveikslas „Jonas Krikštytojas“
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Paveikslas „Šv. Salomėja“
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Paveikslas „Šv. M. Marija su kūdikiu“
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Paveikslas „Kristaus prisikėlimas“ 
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Paveikslas „Šv. Antanas“ 
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Paveikslas „Šv. Jeronimas“
Objekto būklės patikrinimo aktas
 
Paveikslas  „Judita“
Objekto būklės patikrinimo aktas
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-18 09:18:25