2020-08-08; 12:55 val.

Informacija apie laisvas vietas Marijampolės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Laisvų vietų skaičius Marijampolės ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse


2020-02-10


Įstaigos  pavadinimas

Grupės  pavadinimas

Vaikų amžius  grupėje*

Ugdymo laikas

Galimas vaikų skaičius grupėje

Priskirta  vaikų

LAISVOS VIETOS
GRUPĖJE

Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“

NYKŠTUKŲ

Nuo 3 iki 4 metų

9 - 10,5 val.

20

17

3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

EŽIUKAI

Nuo 3 iki 4 metų

9 - 10,5 val.

20

19

1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

MEŠKIUKAI

Nuo 3 iki 4 metų

9 - 10,5 val.

20

19

1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka"

DRUGELIO

Nuo 4 iki 5 metų

9 - 10,5 val.

20

19

1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka"

LIŪTUKO

Nuo 4 iki 5 metų

9 - 10,5 val.

20

19

1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

KAČIUKAI

Nuo 4 iki 5 metų

9 - 10,5 val.

20

19

1

Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“

ŽIRNIUKŲ

Nuo 4 iki 5 metų

9 - 10,5 val.

20

19

1

Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“

MEŠKIUKŲ

Nuo 5 iki 6 metų

9 - 10,5 val.

20

19

1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas"

VARPELIAI

Nuo 5 iki 6 metų

9 - 10,5 val.

20

18

2

Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai"

5 (PUG)

 Nuo 5 iki 7 metų

9 - 10,5 val.

20

17

3

Marijampolės vaikų darželis „Linelis"

PUG

Nuo 5 iki 7 metų

9 - 10,5 val.

20

16

4

Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“

KODĖLČIUKŲ (PUG)

 Nuo 5 iki 7 metų

9 - 10,5 val.

20

16

4

Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“

SMALSUČIŲ (PUG)

Nuo 5 iki 7 metų

9 - 10,5 val.

20

19

1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas"

GRYBUKAI (PUG)

Nuo 5 iki 7 metų

9 - 10,5 val.

20

17

3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas"

JŪREIVĖLIŲ

(PUG)

Nuo 5 iki 7 metų

9 - 10,5 val.

20

19

1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

12 GR. LINELIS (PUG)

Nuo 5 iki 7 metų

9 - 10,5 val.

20

16

4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

KODĖLČIUKŲ (PUG)

Nuo 5 iki 7 metų

9 - 10,5 val.

20

16

4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

11 GR. BITUTĖS (PUG)

 Nuo 6 iki 7 metų

9 - 10,5 val.

20

17

3

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

PUG

Nuo 4 iki 7 metų

iki 4 valandų

20

11

9

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

PELĖDŽIUKAI (PUG)

Nuo 4 iki 7 metų

iki 4 valandų

20

9

11

Marijampolės „Ryto" pagrindinė mokykla

PUG

Nuo 5 iki 7 metų

iki 4 valandų

20

15

5

Marijampolės „Smalsučio" pradinė mokykla

PUG

Nuo 5 iki 7 metų

iki 4 valandų

20

18

2

Marijampolės Petro Armino progimnazija

PUG

Nuo 5 iki 7 metų

iki 4 valandų

20

10

10

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

PUG

Nuo 5 iki 7 metų

iki 4 valandų

20

11

9

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

PUG

Nuo 5 iki 7 metų

iki 4 valandų

20

12

8

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

PUG

Nuo 5 iki 7 metų

iki 4 valandų

20

9

11

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

PUG

Nuo 5 iki 7 metų

iki 4 valandų

20

11

9

 Pastabos:

*  – Vaikų amžius  grupėje  pagal 2019-09-01dienos duomenis.
PUG – priešmokyklinio ugdymo grupė.
SPEC. –  Specialioji grupė (Švietimo įstaigos grupė, kurioje vykdoma pritaikyta ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių).

Nuo 2019-09-01 dienos Marijampolės Mokolų mokykla-darželis pakeitė pavadinimą į Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“.

 

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-10 13:10:38