2020-08-09; 2:41 val.

13-06 || Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
Administracinės paslaugos aprašymas  

Tikslas - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono Nr., elektroninio pašto adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta skundo esmė.
Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas  Priimtas sprendimas išduoti arba neišduoti leidimą
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas;
 2. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kai kasinėjimo darbai atliekami eismui skirtose zonose) suderinta su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriumi bei Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Transporto tarnyba;
 3. Brėžinys ar nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto objekto statybos (remonto, rekonstravimo) projekto ištrauka, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir dangos perkasimo vietos bei teritorijos aptvėrimo ribos. Projekto ištrauka ar brėžinys, jeigu darbų zonoje yra šiluminės trasos, elektros, dujotiekio, vandentiekio, lietaus, buitinių nuotekų ar kiti  tinklai, turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis; 
 4. Perkasamų ar atitveriamų dangų naudotojų, valdytojų ar savininkų suderinimas vykdyti darbus, kai darbai vykdomi ne tik Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje;
 5. Sutartis su dangas atstatysiančia įmone arba nustatytos formos garantinis įsipareigojimas dėl dangų atstatymo;
 6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio padalinio suderinimas, jeigu darbai vykdomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose bei jų apsaugos zonose, saugomose teritorijose bei jų apsaugos zonose.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nekilnojamo turto kadastro ir registro duomenys, www.registrucentras.lt  
Administracinės paslaugos tipas Elektroninė
Neelektroninė paslauga
Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą

Brandos lygis: 4
Tapatybės nustatymas: reikalingas

Paslaugos užsakymo prisijungimo būdai:

 • Gyventojams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Verslo subjektams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai    
 • Viešojo sektoriaus subjektai
  • valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Užsieniečiai
  • elektroninio parašo naudotojams
  • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
  • bankai
Administracinės paslaugos teikėjas Eglė Mockevičienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 044, el. p. egle.mockeviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Jonas Kurtinaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. 8 (343) 90 048,  8 68611 258,

el. p. jonas.kurtinaitis@marijampole.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo dienos.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Marijampolės savivaldybės administracija (į.k. 188769113)
Gavėjo bankas AB SEB bankas
Sąskaita LT 19 7044 0600 0621 0181
Mokėjimo paskirtis: Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą.

Vietinės rinkliavos dydžiai:

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Garantinio įsipareigojimo dėl dangų atstatymo forma
Paslaugos aprašymas EN
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis
Tel.  (8 343) 90 065

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

 

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-04 12:47:25