2020-08-14; 10:50 val.

16-02 || Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamojo turto mokesčių suteikimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau-Administraciją), prašymą, jį išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu) ir elektroninėmis priemonėmis per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas

Priimtas sprendimas suteikti ar nesuteikti mokesčių lengvatą

Teisės  aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridiniai asmenys turi pateikti:

 1. Prašymą;
 2. Trijų ketvirčių balansą;
 3. Trijų ketvirčių pelno (nuostolio) ataskaitą;
 4. Kitus prašymo motyvą pagrindžiančius dokumentus, jeigu:
  4.1. einamaisiais kalendoriniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje atliko jiems nuosavybės teise priklausančių pastatų išorės remonto darbus (dažymas, cokolinės dalies tvarkymas, langų keitimas ir k.t.) ar įmonė įsigijo nenaudojamus, apleistus, avarinės būklės pastatus ir/ar statinius nuosavybėn ir atnaujino įsigytą nekilnojamąjį turtą - statybos rangos sutartis, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ir jų apmokėjimo dokumentus, pažymas apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus; 
  4.2. einamaisiais kalendoriniais metais sukūrė papildomas darbo vietas - iš elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos apdraustųjų sąrašą praėjusių metų sausio 1 d., einamųjų metų sausio 1 d. ir lengvatos kreipimosi laikotarpiu;

Fiziniai asmenys turi pateikti:

 1. Prašymą;
 2. Teikiant prašymą raštu būtinas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) arba įgaliojimas atstovauti asmenį;
 3. Dokumentus, jeigu nėra duomenų Socialinės paramos informacinėje sistemoje:
  3.1. apie  šeimos metines pajamas (iš individualios veiklos, pagal verslo liudijimą, iš turto - nekilnojamojo, transporto priemonių ir kt., darbo užmokesčio);
  3.2. apie netekimą šeimos maitintojo –  mirties faktą liudijantį dokumentą;
  3.3. kitus prašymo motyvą pagrindžiančius dokumentus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Pasinaudojant Socialinės paramos informacine sistema, gaunami duomenys iš:
  1.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens draudžiamąsias pajamas;
  1.2. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens įregistravimą teritorinėje Užimtumo tarnyboje;
  1.3. Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus (J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, www.marijampole.lt) - apie asmens gaunamą socialinę pašalpą, šalpos pensiją neįgaliesiems, priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją ar kitas išmokas.
 2. Gaunami duomenys iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro (V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie turimą, nuomojamą (naudojamą) nekilnojamąjį turtą;
 3. Gaunami metinių finansinių ataskaitų rinkiniai iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro (V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt);
 4. Gaunami duomenys iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro (V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt)- apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
 5. Gaunami duomenys iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pasinaudojant duomenų teikimo sistema Mano VMI (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.
 6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt)  - apie socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių bei palūkanų skolą, apdraustųjų skaičių.
Administracinės paslaugos teikėjas Birutė Belenavičienė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 037, el. p. birute.belenaviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Laima Malinauskienė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 024, el. p.  laima.malinauskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Prašymo formos Lengvatai dėl žemės nuomos mokesčio suteikti:
  Juridiniams asmenims  Fiziniams asmenims
 • Prašymo formos Lengvatai dėl žemės mokesčio suteikti:
  Juridiniams asmenims  Fiziniams asmenims
 • Prašymo formos Lengvata dėl nekilnojamojo turto mokesčio suteikti:
  Juridiniams asmenims  Fiziniams asmenims  
 • Prašymo forma Lengvatai dėl paveldimo turto mokesčio suteikti:
  Fiziniams asmenims  
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2  langelis, tel. (8 343) 90 001

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-06 07:19:45