2020-08-14; 13:36 val.

07-18 || Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, licencijos galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, licencijos galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą, jį išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui licenciją organizuoti mažąsias loterijas.

Prašymai  užpildyti pagal nustatytą formą gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt).

Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būti, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu
Administracinės paslaugos rezultatas Išduota, patikslinta licencija, sustabdytas licencijos galiojimas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ir panaikintas licencijos galiojimas organizuoti mažąsias loterijas ARBA raštas apie neigiamą sprendimą
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Bendrovė, norinti gauti licenciją pateikia:
  1. Prašymą.
  2. Įgaliojimą, jeigu dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
  3. Dokumentus, patvirtinančius nuosavo kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo. Juridinis asmuo, kuris pageidauja organizuoti mažąją loteriją ir kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, pateikia kredito įstaigos finansinę garantiją.
  4. Duomenų apie juridinio asmens dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) sąrašą, kuriame nurodomi šie jų duomenys: vardai ir pavardės, asmens kodai, deklaruota gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo). Jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis.
 • Bendrovė, norinti patikslinti licenciją, pateikia:
  1. Prašymą patikslinti licenciją.
  2. Įgaliojimą, jeigu dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
  3. Dokumentą, patvirtinantį licencijoje duomenų pasikeitimą.
 •  Bendrovė, norinti, kad būtų panaikintas licencijos galiojimas ar licencijos galiojimo sustabdymas, pateikia:
  1. Prašymą
  2. Įgaliojimą, jeigu dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
  3. Dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Licencijas išduodanti institucija:
per 3 darbo dienas pateikia jų kopijas Specialiųjų tyrimų tarnybai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) ir Valstybės saugumo departamentui išvadoms dėl juridinio asmens galimos neteisėtos veiklos.

Licencijas išduodanti institucija šių dokumentų kopijas ir informaciją per 3 darbo dienas nuo jų gavimo taip pat pateikia teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir teritorinėms Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įstaigoms pagal juridinio asmens buveinės adresą gauti išvadoms, ar juridinis asmuo turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau - Valstybinė mokesčių inspekcija), ar yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

Informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimą - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (Vilnius, Vasario 16-osios g. 15, www.vmi.lt)

Administracinės paslaugos teikėjas Dana Makauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus  vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 023, mob. 8 610 40 415, el. p.:  dana.makauskiene@marijampole.ltprekyba@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 90 054, 8 612 50 264, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas licencijai išduoti - 20 d. d.
Sprendimas licencijai patikslinti - 5 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija  (į. k. 188659752)
Gavėjo bankas: AB bankas SwedBank
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas: 53018
Įmokos pavadinimas - Valstybės rinkliava už licencijos organizuoti mažąją loteriją išdavimą
Už licencijos organizuoti mažąją loteriją išdavimą - 1158 Eur
Už licencijos organizuoti mažąją loteriją patikslinimą - 14 Eur
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma išduoti licenciją
Prašymo forma patikslinti licenciją
Prašymo forma panaikinti licencijos galiojimą
Prašymo forma sustabdyti licencijos galiojimą
Prašymo forma panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą

Paslaugos aprašymas EN
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 09:56:37