Marijampolės savivaldybė - Liudvinavo seniūnija

2020-08-15; 20:19 val.

Pradžia / Apie savivaldybę / Seniūnijos
Liudvinavo seniūnija
Seniūnijos centras - Liudvinavo miestelis (970 gyventojų).Liudvinavo seniūnijoje yra 55 gyvenamosios vietovės. Didžiausios jų - Želsva (572 gyventojai), Netičkampis (611 gyventojų), Padovinys (327 gyventojai). Nuo Marijampolės iki Liudvinavo yra 7 km. Liudvinavo seniūnijoje gyvena 5220 gyventojų.
Seniūnijos plotas - 16800 ha, iš jų 21,1 proc. užima miškai, 74,1 proc. - žemės ūkio naudmenos, 4,8 proc. - vandenys ir kitos paskirties plotai.

Seniūnė -  Jolanta Maceikienė

Seniūnijos adresas
Marijampolės sav., Liudvinavas, Vytauto g. 6
Tel./faks.  (8 343)  20 425
liudvinavas@marijampole.lt
https://www.facebook.com/liudvinavo.seniunija.1


Geografija ir gamta
Liudvinavo seniūnija yra pietrytinėje Marijampolės savivaldybės dalyje. Ji ribojasi su Lazdijų ir Kalvarijos savivaldybėmis. Šiaurinė seniūnijos dalis siekia Marijampolės miestą. Per seniūniją eina kelias Marijampolė-Krosna. Patogus susisiekimas su Marijampole, Lazdijais, Alytumi.
Per seniūniją teka Šešupė, Sūduonia, Dovinė. Liudvinavas įsikūręs prie Šešupės ir Sūduonios santakos. Šalia miestelio yra du ežerai - Liudvinavo ir Paežerėlių. Didžiausias seniūnijos ežeras - Žaltytis (380 ha), kuris paskelbtas ornitologiniu draustiniu.

Netoli Buktos gyvenvietės yra to paties pavadinimo miškas. Jame 1996 metais rajono taryba įkūrė savivaldybės saugomas gamtinio kraštovaizdžio teritorijas bei Buktos botaninį draustinį.
Padovinio vakariniame pakraštyje yra Padovinio piliakalnis. Į pietvakarius nuo Liudvinavo stūkso to paties pavadinimo piliakalnis dar vadinamas Lapiakalniu.


Istorija
1525 m. karalius Žygimantas Trakų kaštelionui, Gardino seniūnui Jurgiui Radvilai leido pirkti vadinamąsias Šešupės medžiokles su giraitėmis. J. Totoraitis „Sūduvos Suvalkijos istorijoje" spėja, kad čia kalbama apie Alytaus Rūmus - dabartinę Buktą.

Pats Liudvinavas įkurtas XVIII amžiaus pradžioje, buvusioje Punios girioje, medžiotojų sustojimo ir nakvynės vietoje, vadintoje Trobomis. 1719 m. Augustas II leido Lietuvos didžiajam etmonui Punios seniūnui Liudvikui Pacui statyti miestą ir netgi suteikė jam Magdeburgo teises. Pagal Liudviko Paco vardą naujasis miestas buvo pavadintas Liudvinavu. Jame apsigyveno daug prekybininkų. 1781 m. čia leista kurtis žydams, pastatyta sinagoga.

Nuo XVIII amžiaus pabaigos Liudvinave veikė pradžios mokykla, kurią 1781 metais lankė 19 valstiečių vaikų. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta dar 1715 m. Ji išstovėjo iki Pirmojo pasaulinio karo, kurio metu sudegė. 
1800 metais Liudvinave gyveno 312 žmonių, 1865 m. - 1619, o 1897 m. - 1098. 1905 metais Liudvinave įvyko trys valstiečių politiniai mitingai ir demonstracijos prieš caro valdžią.

Pirmojo pasaulinio karo metu tuometinio Liudvinavo valsčiaus viduriu ėjo fronto linija. Dalis miestelio sudegė. 1923 m. Liudvinave gyveno 753 žmonės. 1945 m. miestelyje pradėjo veikti biblioteka, medžio cechas, pieninė, 1946 m. - ambulatorija, 1949 m. - vaistinė. 1955 m. pradėjo veikti ir kultūros namai. 1998 m. Liudvinavo ambulatorija persikraustė į naują pastatą.

1993 metais Avikilų kaime monsinjoro V.Kazlausko iniciatyva atidaryti „Vaiko tėviškės namai".


Įžymūs žmonės, kultūra
5 km į rytus nuo Liudvinavo esančiame Kūlokų kaime yra rašytojo Kazio Borutos tėviškė. K.Boruta mokėsi Liudvinavo pradžios mokykloje, vėliau tėviškėje atostogaudavo vasarą.

Liudvinavo seniūnijoje gimė mokytojas Mečislovas Vasiliauskas, generolas Jurgis Kubilius, leidėjas Antanas Olšauskas, medikas, profesorius Petras Radzvickas, visuomenės veikėjas Vincas Akelaitis. Kurį laiką Liudvinave gyveno ir kūrė įžymus skulptorius Kęstutis Balčiūnas.

Norvertavo kaime yra tipiniai atminimo ženklai žuvusiems partizanams, Naujienos kaime - koplytstulpis kunigui Juozui Zdebskiui atminti.      

2010 m. atidengtas paminklinis akmuo NKVD nukankintiems ir sušaudytiems žmonėms Tarašiškių kaime. Liudvinavo miestelyje prie seniūnijos pastatytas medžio drožėjo Skirmanto Šiaudžio  koplytstulpis Liudvinavo miestelio 285-osioms metinėms. Liudvinavo mstl. skvere pastatytas atminimo akmuo miestelio 290- osioms metinėms ir Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui.

Šiuo metu seniūnijoje yra 1 gimnazija ir 2 pagrindinės mokyklos, 3 bibliotekos, Liudvinavo mstl. kultūros namai, 1 ambulatorija, 1 vaistinė, VšĮ „Vaiko Tėviškės namai“,  2 pašto skyriai.

Paminklai ir lankytinos vietos

Padovinio, Lakinskų, Pašešupių piliakalniai - archeologijos paminklai. Akmuo su „žmogaus pėda", esantis Lakinskų kaime, taip pat, archeologijos paminklas. Rašytojo K.Borutos gimtinė Kūlokų kaime - istorijos paminklas.  K.Borutos gimnazijoje įrengtas rašytojo muziejus. Taip pat mokykloje įrengtas žymaus ornitologo Vytauto Nedzinsko muziejus. Dailės paminklų esama Liudvinavo bažnyčioje.

Vasarą daug žmonių laisvalaikį leidžia prie seklaus Žaltyčio ežero.

Žaltyčio ežeras ir Buktos miškas saugomi UNESCO. Šios teritorijos priklauso Žuvinto biosferos rezervatui. Buktos miškas ir Žaltyčio ežeras – viena turtingiausių gamtine įvairove Lietuvos teritorijų, išsiskiriančiu itin vertingu ir unikaliu gamtiniu kompleksu. Teritorijoje telkiasi retos ir nykstančios augalų ir gyvūnų rūšys bei mažai kur išlikusios Lietuvoje šlapžemių augalų bendrijos ir buveinės. Su dalimi Buktos gamtinių vertybių galima susipažinti įrengtame gamtiniame pažintiniame take, pailsėti miško pavėsinėje.

2011 m.  Liudvinavo miestelyje įrengta Šešupės upės krantinė ir muzikinis fontanas, kurį pagamino marijampolietis meistras Vytautas Bukota.

Verslas
Seniūnijoje vyrauja žemės ir miškų ūkio, mėsos perdirbimo ir gyventojų aptarnavimo verslai.
Liudvinavo seniūnijoje šiuo metu žemdirbyste užsiima 3 žemės ūkio bendrovės: PADOVINIO, UŽGIRIŲ ir AUGA ŽELSVELĖ (užsiima ekologine žemdirbyste), 2 uždaros akcinės bendrovės „Šešupės ūkis“ ir „Padovinio investicijos“, 2 mėsos perdirbimo įmonės UAB „Momblan“ ir UAB „Suvalkijos mėsinė“

 

Liudvinavo seniūnijoje  yra susikūrusios NVO kaimo bendruomenės:

 • Narto kaimo bendruomenė - pirmininkė Jūratė Asijevičienė
 • Netičkampio kaimo bendruomenė - pirmininkas Raimondas Žibūda
 • Kūlokų  kaimo bendruomenė – pirmininkė Birutė Rusevičienė
 • Želsvos kaimo bendruomenė - pirmininkė Irena Lunskienė
 • Liucinavo kaimo bendruomenė - pirmininkas Kęstutis Miglinas
 • Naujienos kaimo bendruomenė - pirmininkė Irena Kazlauskienė
 • Buktos kaimo bendruomenė - pirmininkas Tomas Vaznys
 • Užgirių kaimo bendruomenė - pirmininkė Odeta Šteinienė
 • Gyviškių kaimo bendruomenė – pirmininkas Juozas Botyrius
 • Liudvinavo mstl. bendruomenė – pirmininkas Žydrūnas Čekauskas
 • Padovinio bendruomenė - vadovas Rolandas Jonikaitis
 • Kaimo bendruomenė „Baltaragis" - pirmininkas Almantas Matusevičius
 • Nartelio kaimo bendruomenė - pirmininkė Rasytė Dubickienė
 • Kūlokų kaimo bendruomenė „Senjorai“ - Nijolė Bujanauskienė
 • Asociacija „Sūduvos krašto mylėtojai" - pirmininkė Jolanta Maceikienė
 • Tradicinių amatų centras „Ūdrupis" - Anelė Nasulevičienė
 • Katalikių moterų draugija
 • Caritas

Seniūnijos gyvenamosios vietovės

 • Armoniškių k.
 • Aukštosios Buktos k.
 • Avikilų k.
 • Ąžuolyno k.
 • Balaikų k.
 • Bevardiškių k.
 • Būdbalių k.
 • Buktos k.
 • Būriškių k.
 • Dalginės k.
 • Danieliškių k.
 • Dviratinės k.
 • Geležinių k.
 • Gyviškių k.
 • Gudupių k.
 • Gustaičių k.
 • Išlandžių k.
 • Kievinės k.
 • Kūlokų k.
 • Lakinskų k.
 • Liepynų k.
 • Liucinavo k.
 • Liudvinavo k.
 • Liudvinavo mstl.
 • Marčiukinio k.
 • Nartelio k.
 • Narto k.
 • Narto Naujienos k.
 • Naujakaimio k.
 • Naujienos k.
 • Nendrių k.
 • Netičkampio k.
 • Norvertavo k.
 • Pabuktės k.
 • Padovinio k.
 • Paežerėlių k.
 • Pašešupių k.
 • Paželsvių k.
 • Petriškių k.
 • Prodobolės k.
 • Skersabalių k.
 • Stebuliškių k.
 • Strazdų k.
 • Šilavoto k.
 • Šimulių k.
 • Tarašiškių k.
 • Triobiškių k.
 • Tūrupio k.
 • Užgirių k.
 • Vaitiškių k.
 • Vyšnialaukio k.
 • Zviniškių k.
 • Žaidogalos k.
 • Želsvos k.

Liudvinavo seniūnijos vietovardžių kirčiavimas

Liudvinavo seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje sudaryta 11 seniūnaitijų:

 • Želsvos seniūnaitija, seniūnaitė Daiva Taraskevičienė
 • Buktos seniūnaitija, seniūnaitis Artūras Lazauskas
 • Naujienos seniūnaitija, seniūnaitė Inesa Lukašinskienė
 • Užgirių seniūnaitija, seniūnaitė Lina Juškevičienė
 • Kūlokų seniūnaitija, seniūnaitis Juozas Nasulevičius
 • Gyviškių seniūnaitija, seniūnaitis Juozas Botyrius
 • Padovinio seniūnaitija, seniūnaitė Rūta Jonikaitienė
 • Narto seniūnaitija, seniūnaitė  Jūratė Lukšienė
 • Netičkampio seniūnaitija, seniūnaitė Danguolė Gasiliauskienė
 • Liucinavo seniūnaitija, seniūnaitis Žydrūnas Vosylius
 • Liudvinavo seniūnaitija, seniūnaitė Alma Merkevičienė


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-10 10:54:27