2020-08-15; 10:51 val.

17-14 || Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Administracinės paslaugos pavadinimas Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą išduoti techninius dokumentus arba kitą informaciją apie melioracijos statinius melioruotam plote, jį išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą ir išduoti techninius dokumentus.
Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai prašymo esmė.

Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas, asmeniui pateiktas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228
    http://old.zum.lt/index.php?1673766044
  • Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3D-186
    http://old.zum.lt/index.php?1729181299
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Asmens prašymas (laisva forma)
  2. Įgaliojimas, jei atstovaujama kitą asmenį
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimas (kopija) arba kiti dokumentai, kuriais patvirtinamas naudojimosi žeme faktas;
Registrų centras http://www.registrucentras.lt/

Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius,  Žemės ūkio skyriaus vedėjas, el. p. eugenijus.alesius@marijampole.lt, tel. (8 343) 91 537
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Paslaugos aprašymas EN
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, Vytauto 17, Žemės ūkio skyrius, kab.: 201, 206

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 10:01:41