2020-08-14; 19:35 val.

Mokinių savivaldų informavimo centras, mokiniu savivaldosLIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS
MARIJAMPOLĖS MOKINIŲ SAVIVALDŲ INFORMAVIMO CENTRAS

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija.

Organizacijos tikslai:

 • Skatinti mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą bei bendradarbiavimą;
 • Atstovauti mokiniams formuojant įtaką jaunimo ir švietimo politikoje bendraujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
 • Vienyti Lietuvos mokinius įvairioms problemoms spręsti;
 • Skatinti konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir visuomenei;
 • Organizuoti susirinkimus, diskusijas, bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis;


El. p. moksleiviai@marijampole.lt
https://www.facebook.com/marijampoles.msic/

 


 Asociacija „Marijampolės mokinių parlamentinė grupė“

Veiklos tikslai:

 1. Astovauti Marijampolės moksleivių interesams.
 2. Per deleguotus atstovus dalyvauti  organizacijų veikloje.
 3. Organizuoti Marijampolės moksleiviams renginius,  popamokines veiklas, pramoginius projektus.

Veiklos uždaviniai:

 1. Bendradarbiauti su kitomis organizacijomis.
 2. Skatinti Marijampolės savivaldybės bendruomenei ir visuomenei naudingą ir konstruktyvią veiklą.
 3. Apibendrinti ir skleisti sukauptą darbo patirtį, vykdyti metodinę veiklą

Mokinių parlamentinės grupės veikla:
Grupės veiklos  vyksta  Moksleivių kūrybos centre (Lietuvininkų g. 18, III aukštas),
El. p.  mmpgrupe@gmail.com  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-29 07:23:57