2020-10-24; 17:57 val.

Nauji aktualūs teisės aktai
Priėmimo data, Numeris Rūšis Pavadinimas
2020-05-28 Nr. DV-750

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dël Marijampolës savivaldybës administracijos direktoriaus 2020 m. geguþës 15 d. ásakymo Nr. DV-692 „Dël COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemoniø Marijampolës savivaldybës vieðojo maitinimo ástaigoms“ pakeitimo

2020-05-27 Nr. DV-738 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. DV-667 „Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų bei teorinių ir praktinių mokymų būtinų sąlygų Marijampolės savivaldybėje“ pakeitimo

2020-05-26 Nr. DV-737 Administracijos direktoriaus įsakymas

 Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. DV-690 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančioms grožio paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo

2020-05-26 Nr. DV-736 Administracijos direktoriaus įsakymas

 Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. DV-692 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės viešojo maitinimo įstaigoms“ pakeitimo

2020-05-26 Nr. DV-735 Administracijos direktoriaus įsakymas

 Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. DV-700 „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių lošimo namų (kazino) ir lošimų automatų salonų veiklos būtinų sąlygų“ pakeitimo

2020-05-26 Nr. DV-734 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. DV-680 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės įstaigų ir valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo

2020-05-26 Nr. DV-733 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. DV-559 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančioms prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo

2020-05-26 Nr. DV-732 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. DV-601 „Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams Marijampolės savivaldybės atviroje erdvėje“ pakeitimo

2020-05-22 Nr. DV-720 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. DV-488 „Dėl asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančiose parduotuvėse ir kitose prekybos vietose“ pripažinimo netekusiu galios

2020-04-27 Nr. 1-117 Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

2020-04-27 Nr. 1-118 Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

2020-04-27 Nr. 1-120 Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.1-43 „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-04-27 Nr. 1-122 Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-249 „Dėl renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-04-27 Nr. 1-123 Tarybos sprendimas

Dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose pratęsimo verslo subjektams, kurie negalėjo vykdyti veiklos karantino metu

2020-04-27 Nr. 1-124 Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Skaisčiūnų kaimo Ajerų gatvės ir Sasnavos seniūnijos Smalinyčios kaimo Ąžuolyno gatvės geografinių charakteristikų keitimo

2020-04-27 Nr. 1-125 Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimo

2020-04-27 Nr. 1-127 Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

2020-05-18 Nr. DV-700 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos būtinų sąlygų

2020-05-15 Nr. DV-690 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančioms grožio paslaugų teikimo vietoms

2020-05-14 Nr. DV-682 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. DV-542 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo Marijampolės savivaldybėje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ekstremaliosios situacijos visoje šalyje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo

2020-05-14 Nr. DV-680 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms

2020-05-11 Nr. DV-667 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų bei teorinių ir praktinių mokymų būtinų sąlygų Marijampolės savivaldybėje

2020-05-06 Nr. DV-628 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl reikalavimų Marijampolės savivaldybės atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose

2020-05-06 Nr. DV-626 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. DV-601 „Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams Marijampolės savivaldybės atviroje erdvėje“ pakeitimo

2020-05-06 Nr. DV-625 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. DV-599 „Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančioms grožio paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo

2020-05-05 Nr. DV-623 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. DV-559 „Dėl COVOD-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančioms prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo

2020-05-04 Nr. DV-621 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. DV-598 „Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų ir aviacijos praktinių mokymų būtinų sąlygų Marijampolės savivaldybėje“ pakeitimo

 2020-04-27 Nr. DV-601  Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams Marijampolės savivaldybės atviroje erdvėje

 2020-04-27 Nr. DV-599  Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančioms grožio paslaugų teikimo vietoms

 2020-04-27 Nr. DV-598  Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų ir aviacijos praktinių mokymų būtinų sąlygų Marijampolės savivaldybėje

 2020-04-27 Nr. DV-597  Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės viešojo maitinimo įstaigoms

 2020-04-27 Nr. DV-594  Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. Įsakymo Nr. Dv-419 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų eismo tvarkaraščių karantino metu patvirtinimo“ pakeitimo

 2020-04-27 Nr. DV-592  Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. DV-559 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančioms prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo

 2020-04-22 DV-575  Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl 2019-2020 m. šildymo sezono pabaigos

 2020-04-17 Nr. 559  Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių  Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančioms prekybos ir paslaugų teikimo vietoms

 2020-04-17 DV-558  Administracijos direktoriaus įsakymas  
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybės viešose vietose
 2020-04-08 Nr. 542  Administracijos direktoriaus įsakymas  

Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo Marijampolės savivaldybėje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ekstremaliosios situacijos visoje šalyje paskelbimo laikotarpiu

2020-04-07 Nr. DV-534 Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl ekipažų narių, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse, ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis

2020-04-01 Nr. DV-493

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybėje

2020-03-27 Nr. DV-473

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl koronaviruso (Covid-19) valdymo priemonių Marijampolės savivaldybėje

2020-03-05 Nr. DV-318

Administracijos direktoriaus įsakymas

Dėl gripo epidemijos paskelbimo

2020-01-27 Nr. 1-9

Tarybos sprendimas

Dėl Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus ir Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo, ir Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-12

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro sąlygų aprašo derinimo

2020-01-27 Nr. 1-13

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos sąlygų aprašo derinimo

2020-01-27 Nr. 1-15

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-16

Tarybos sprendimas

Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą

2020-01-27 Nr. 1-19

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir neteisėtai gautų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-21

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo

2020-01-27 Nr. 1-23

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2020-01-27 Nr. 1-24

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-01-27 Nr. 1-26

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2020 metų grafiko patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-339

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-349

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-350

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020-2022 metais, programos patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-353

Tarybos sprendimas

Dėl dalies paslaugų paskirties statinių atstumų nuo sklypo ribos nustatymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje

2019-12-20 Nr. 1-354

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo

2019-12-20 Nr. 1-358

Tarybos sprendimas

Dėl Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38, pakeitimo

2019-12-20 Nr. 1-359

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-366

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro transporto organizavimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-12-20 Nr. 1-367

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-11-25 Nr. 1-303

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

2019-11-25 Nr. 1-309

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 1, 15 ir 19 eilučių pakeitimo

2019-11-25 Nr. 1-310

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės sporto mokyklą, Marijampolės žaidimų sporto mokyklą, Marijampolės sporto centrą „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centrą „Sveikatos banga“ sujungimo būdu į Marijampolės sporto centrą

2019-11-25 Nr. 1-312

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės dramos teatrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro

2019-11-25 Nr. 1-313

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų papildymo

2019-11-25 Nr. 1-314

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-315

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-316

Tarybos sprendimas

Dėl konkurso Marijampolės jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atšaukimo

2019-11-25 Nr. 1-318

Tarybos sprendimas

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

2019-11-25 Nr. 1-320

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-321

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-327

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

2019-11-25 Nr. 1-336

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų keitimo

2019-11-25 Nr. 1-337

Tarybos sprendimas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo

2019-11-25 Nr. 1-338

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės garbės piliečio vardo suteikimo Beatričei Kleizaitei-Vasaris

2019-11-26 Nr. MV-77

Mero potvarkis

Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas

2019-10-28 Nr. 1-287

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234, 1 priedo 5, 9, 17 ir 21 eilučių pakeitimo

2019-10-28 Nr 1-288

Tarybos sprendimas

Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinį muziejų prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus

2019-10-28 Nr 1-297

Tarybos sprendimas

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo

2019-10-28 Nr. 1-298

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018-08-27 sprendimo Nr. 1-252 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

2019-10-28 Nr. 1-299

Tarybos sprendimas

Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Marijampolės savivaldybėje  organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-10-28 Nr. 1-301

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2019-10-28 Nr. 1-302

Tarybos sprendimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

2019-09-30 Nr. 1-261

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-271

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybėje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-09-30 Nr. 1-272

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, pasiūlymų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-273

Tarybos sprendimas

Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Marijampolės savivaldybės  teritorijoje, Gudelių, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Igliaukos seniūnijose specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų

2019-09-30 Nr. 1-274

Tarybos sprendimas

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo

2019-09-30 Nr. 1-277

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“  pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-278

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-275 „Dėl mokesčio už po pamokinę vaikų priežiūrą nustatymo“ pakeitimo

2019-09-30 Nr. 1-282

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo

2019-09-30 Nr. 1-283

Tarybos sprendimas

Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos tyliųjų viešųjų zonų, tyliųjų gamtos zonų nustatymo, triukšmo rodiklių šiose zonose patvirtinimo

2019-09-30 Nr.  1-284

Tarybos sprendimas

Dėl triukšmo prevencijos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-29 07:00:24