2020-08-14; 14:34 val.

10-04 || Notarinių veiksmų atlikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Notarinių veiksmų atlikimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - įvertinti pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų teisėtumą ir patvirtinti arba paliudyti jų tikrumą.

Notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnas atlieka šiuos notarinius veiksmus:
 1. Tvirtina įgaliojimus;
 2. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Asmuo, kreipdamasis dėl tam tikrų notarinių veiksmų atlikimo, pateikia asmens dokumentą pagal kurį patikrinama dokumento galiojimo data, nustatoma asmens tapatybė ir jo deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta. Notarinių veiksmų atlikimo paslaugos atliekamos nemokamai. Interesantas, kuris pageidauja, kad jam seniūnas atliktų notarinį veiksmą, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūną seniūnijos patalpose. Notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali atlikti tik tuo atveju, kai asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos  patalpas ir jis iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą, kuri yra tos seniūnijos administruojamoje teritorijoje.

Visi seniūno atliekami notariniai veiksmai registruojami notariniame registre. Kiekvienam notariniam veiksmui suteikiamas atskiras numeris. Įrašas notariniame registre yra įrodymas, kad notarinis veiksmas buvo atliktas. Notarinio veiksmo numeris įrašomas seniūno patvirtintame, paliudytame ar išduodamame dokumente.

Administracinės paslaugos rezultatas Patvirtintas įgaliojimas, paliudytas dokumentų nuorašų ar išrašų tikrumas, patvirtintas parašas dokumente, kurį pateikė asmuo
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Dokumentų originalai, kurių nuorašus norima tvirtinti, bei šių dokumentų kopijos arba dokumentas, kuriame tvirtinamas parašo tikrumas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą:  Gyventojų registras (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt)

Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 343) 90 011, administracija@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  Dėl notarinio veiksmo pageidavimas išdėstomas žodžiu
Prašymo priėmimo vieta
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliaukos k. Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudelių mstl. Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavo mstl. Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnavos mstl. Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskų mstl. Varpo g. 32  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-03 10:04:43