2020-08-15; 10:09 val.

08-05 || Paramos iš Užimtumo didinimo programos teikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos iš Užimtumo didinimo programos teikimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Užpildyta ir darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu patvirtinta nustatytos formos paraiška, kurioje nurodoma informacija apie įmonę, įstaigą (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninis paštas), siūlomų viešųjų darbų pavadinimai, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai, lėšų poreikį, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus, informaciją apie numatomus įsipareigojimus ir kitą reikalingą informaciją
  2. Darbdavio patvirtinta darbų saugos pažymėjimo kopija
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie juridinio asmens statusą – Juridinių asmenų registre (VĮ Registrų centras, Vilnius, V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas Ričardas Vasiliauskas, Piniginės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 90 083, el. p. ricardas.vasiliauskas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bajoras, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Marijampolės savivaldybės nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos pirmininkas, tel. (8 343)  90 062, el. p. arvydas.bajoras@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paraiškų pateikimo laikas nurodomas savivaldybės interneto svetainėje
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma 
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 14:27:31