2020-08-09; 2:16 val.

12-27 || Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Dėl paramos iš Fondo kreipiasi asmenys į gyvenamosios vietos seniūniją ir užpildo informacinėje sistemoje „Parama“ ir SPIS sistemoje suformuotą prašymą paramai gauti, kuriame nurodo duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją.

Asmenų norinčių gauti paramą, vidutinės mėnesinės pajamos turi neviršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) 1,5 dydžio per mėnesį.

Parama išimties atvejais gali būti skiriama jei pajamos vienam šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2,4 VRP dydžių per mėnesį, kai: asmuo yra pensinio amžiaus arba neįgalus asmuo, kuriam nustatytas 0-45 proc. darbingumo lygis ir gyvena vienas, šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl ligos ar nelaimės (gaisro, artimojo mirties) ir kitais ypatingais atvejais).

Šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau - Įstatymas), išskyrus pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, kurios skaičiuojamos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo tvarkos pagal Lietuvos Respublikos  Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pajamų norma hektarui žemės ūkio naudmenų.


Seniūnijų atsakingi specialistai priima asmenų prašymus gauti Fondo paramą, nustato jų teisę į paramą ir įtraukia į paramos gavėjų sąrašą.

Administracinės paslaugos rezultatas Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
 3. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos mėnesio, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs, pasikeitusi šeimos sudėtis arba kreipimosi mėnesį yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas kreipimosi mėnesio, išskyrus pajamas gaunamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Užimtumo tarnybos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus.
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - gaunamas ir draudžiamąsias pajamas, pajamų mokėjimo laikotarpį, draudžiamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą, draudėją, atskaitymus iš Sodros išmokų.
 3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - registravimosi Užimtumo tarnyboje datą ir registracijos nutraukimo datą bei priežastį, Užimtumo tarnybos pasiūlymus įsidarbinti, pasiūlytas darbo rinkos priemones, jų pradžią ir pabaigą.
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) - apie gaunamas pajamas apie paramos rūšį, išmokų sumą ir išmokėjimo datą.
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę.  
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą.
 7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes.
Administracinės paslaugos teikėjas Degučių seniūnijos specialistai:
 • Jolanta Jasinskaitė, tel. (8 343) 75 070 jolanta.jasinskaitė@marijampole.lt
 • Gintarė Mirijauskienė, tel. (8 343) 70 619 gintare.mirijauskiene@marijampole.lt
 • Loreta Lukoševičienė, tel. (8 343) 70 619, loreta.lukoseviciene@marijampole.lt
 • Lukas Kvietinskas, tel. (8 343) 70 619, lukas.kvietinskas@marijampole.lt
Mokolų seniūnijos specialistės:
 • Aušrinė Galinienė, tel. (8 343) 57 762, ausrine.galiniene@marijampole.lt
 • Vanda Laurinavičienė, tel. (8 343) 57 762, vanda.laurinaviciene@marijampole.lt
Narto seniūnijos specialistės:
 • Daiva Sadauskienė, tel. (8 343) 52 477, daiva.sadauskiene@martijampole.lt
 • Jurgita Vilkelienė, tel. (8 343) 52 477, jurgita.vilkeliene@marijampole.lt
Igliaukos seniūnijos specialistė
 • Lina Prajarienė, tel. (8 343) 24 525, lina.prajariene@marijampole.lt

Gudelių seniūnijos specialistė

 • Žaneta Kliokienė, tel. (8 343) 37 225, zaneta.kliokiene@marijampole.lt
Liudvinavo seniūnijos specialistės:
 • Lina Juškevičienė, tel. (8 343) 20 540, lina.juskeviciene@marijampole.lt
 • Onutė Pauliukonienė, tel. (8 343) 20 540, onute.pauliukoniene@marijampole.lt

Marijampolės seniūnijos specialistės:

 • Dalė Vaitkevičienė, tel. (8 343) 50 708, dale.vaitkeviciene@marijampole.lt
 • Daiva Matulevičienė, tel. (8 343) 50 708, daiva.matuleviciene@marijampole.lt

Sasnavos seniūnijos specialistė

 • Alytė Mockevičienė, tel. (8 343) 28 766, alyte.mockevičiene@marijampole.lt

Šunskų seniūnijos specialistė

 • Jurgita Šamburskienė, tel. (8 343) 28 174, jurgita.samburskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Du kartus per ketvirtį  pagal Europos socialinio fondo agentūros tvarką
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos (savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) arba seniūnijos, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, prašymą-paraišką pateikia  seniūnijos, kurioje faktiškai gyvena, specialistams:

 • Degučių seniūnijoje, R. Juknevičiaus g. 28, Marijampolė;
 • Mokolų seniūnijoje, Mokolų g. 61, Marijampolė;
 • Narto seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė;
 • Gudelių seniūnijoje, Vytauto g. 8, Gudelių mstl., Marijampolės sav.;
 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.;
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.;
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė;
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.;
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 15:46:23