2020-08-14; 14:51 val.

17-09 || Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas – užpildyti nustatytos formos aprašą, kuris turi būti pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau – Administracija), privaloma pristatyti išlaidų apmokėjimo dokumentus ( pirkimo kvitus, sąskaitas faktūras) . Išlaidų apmokėjimo aprašas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas,  (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Specialistų pagalba duomenys suvedami į VĮ ŽŪIIKVC duomenų bazę ir atspausdinama paramos paraiška 2 egz., kurių vienas atiduodamas pareiškėjui.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas apmokėjimo aprašas ir paraiška pateikiama pareiškėjui
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 (toliau - taisyklės),
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 3D-558 redakcija (toliau - taisyklės). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb5f04403f2b11e58568ed613eb39a73

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas
  2. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumento aprašas
  3. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus
  4. Jei ūkis ekologinis, sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą
  5. Pranešimas apie ūkinių gyvūnų bandą
  6. Bityno pasas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas Sidonija Barišauskienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 91 405, sidonija.barišauskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 91 537, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Iš karto pateikus paraišką
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab.  202
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 18:05:57