2020-08-09; 3:12 val.

17-30 || Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos išregistravimo priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos išregistravimo priėmimas
 

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą dėl pasėlių deklaracijos išregistravimo.

Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyrių arba   elektroniniu būdu tiesiogiai ( per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt). Prašyme nurodoma asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, valdos Nr. paraiškos pateikimo data, kontrolinis žemės sklypo Nr., deklaruotų pasėlių laukų plotai, pasėlio lauko numeris, nurodoma paraiškos išregistravimo priežastis. Jeigu prašymą teikia  juridinis asmuo nurodomas pavadinimas, kodas, valdos Nr. buveinės adresas, paraiškos išregistravimo priežastis. Prašymas turi būti asmens pasirašytas.

Priimtas prašymas  perduodamas toliau administruoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
  Priimtas ir perduotas toliau  administruoti asmens prašymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas dėl paraiškos išregistravimo
  2. Įgaliojimas, jei prašymą teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fizinio/juridinio asmens valdos Nr., paraiškos pateikimo data, asmens kodas,  adresas, kontrolinis žemės sklypo Nr., deklaruotų pasėlių laukų plotai, pasėlio lauko numeris. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos  Blindžių g. 17, Vilnius. Iformacinis portalas https://portal.nma.lt

Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius,  Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 91 537, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Iš karto. Teikiama  laikotarpiu nuo paraiškos pateikimo iki išmokų mokėjimo pradžios
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma dėl paraiškos išregistravimo
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 202

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-07 12:26:49