2020-08-07; 20:59 val.

17-29 || Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą ir papildomus dokumentus keisti pasėlių deklaracijos pirmojo lapo duomenis.

Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyrių.  Užpildomas prašymas ir pranešimas dėl valdos perdavimo.  Prašymas ir pranešimas turi būti asmens pasirašyti.  Pridėtos patvirtintos dokumentų kopijos. Priimti iš asmens dokumentai perduodami toliau administruoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Pavardės, asmens duomenų  pasikeitimo atveju -  pateikiamas dokumentas patvirtinantis  pakeitimo faktą.

Juridinio asmens atveju  pildomas tik prašymas, nurodoma pavadinimas, kodas, valdos Nr. buveinės adresas, atsiskaitomosios sąskaitos duomenys, įvardinama  keitimo priežastis.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas asmens prašymas  ir perduotas toliau  administruoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas dėl paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo.
 2. Papildomi dokumentai, valdytojo mirties atveju:
  2.1. mirties liudijimas kopija;
  2.2. paveldėjimo teisės liudijimo kopija;
  2.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (piliečio paso, asmens tapatybės kortelės) kopija;
  2.4. paveldėtojo banko sąskaitos duomenys;
 3. pranešimas dėl valdos perdavimo;
 4. Pavardės, asmens duomenų  pasikeitimo atveju - dokumentus patvirtinančius  pakeitimo faktą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Duomenys apie fizinio/juridinio asmens valdos Nr., paraiškos pateikimo datą, asmens kodą,  gyvenamosios vietovės adresą. (Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos  Vilnius, Blindžių g. 17, www.nma.lt)

Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius,  Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 91 537, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Iš karto. Laikotarpyje nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Pranešimo dėl valdos perdavimo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 202
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-07 12:27:15