2020-08-14; 12:16 val.

17-28 || Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), paraišką gauti paramai už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Paraiška teikiama atvykus į Savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyrių arba pildoma elektroniniu būdu tiesiogiai portale (https://paseliai.vic.lt).

Paraiškoje nurodoma asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, valdos Nr., asmens atsiskaitomosios sąskaitos Nr. (kai kreipiasi fizinis asmuo). Pavadinimas, kodas, valdos kodas, buveinės adresas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., jeigu kreipiasi juridinis asmuo. Įbraižomos tais metais deklaruojamų pasėlių  ribos. Nurodomi pasėlių plotai, kultūrų kodai, kiti požymiai reikalingi gauti atitinkamą paramą pagal pažymėtą požymį. Užpildyta ir suformuota paraiška atspausdinama. Paraiška fizinio arba juridinio asmens turi būti pasirašyta. Atiduodama pareiškėjui.
Administracinės paslaugos rezultatas

Priimta ir suvesta  paraiška duomenų bazėje. Asmeniui  ar juridiniam  asmeniui pateiktas paraiškos originalas, patvirtinantis paraiškos pateikimą ir patvirtinimą duomenų bazėje.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą / brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei naudmenų pavadinimais,  auginamų kultūrų pavadinimais).
 2. Deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus ar  jų kopijas).
 3. Žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais)), jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo.
 4. Įgaliojimą, jei paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo.
 5. Praeitais metais teiktos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio  naudmenų ir pasėlių plotus  gauti kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fizinio/juridinio asmens valdos Nr., asmens kodas, asmens atsiskaitomosios sąskaitos Nr., gyvenamosios vietovės adresas, praėjusių metų įbraižytų pasėlių laukų ribos, pasėlių plotai, pasėlio kodas, kontrolinio žemės sklypo Nr.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Vilnius, V. Kudirkos g.  18,   www. vic.lt;   https://paseliai.vic.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimiškųjų seniūnijų specialistai:

 • Juozas Zubrus, Igliaukos seniūnijos specialistas žemės ūkiui, tel.: (8 343) 24 525, 8 615 78 416, juozas.zubrus@marijampole.lt
 • Rasa Brusokienė, Gudelių seniūnijos specialistė, tel. (8 343) 37 225, rasa.brusokiene@marijampole.lt
 • Vilma Isodienė, Liudvinavos seniūnijos specialistė žemės ūkiui, tel. (8 343) 20 502, vilma.isodiene@marijampole.lt
 • Nijolė Povilaitienė, Marijampolės seniūnijos specialistė žemės ūkiui, tel.: (8 343) 50 628, 8 614 65 209
 • Rita Tamulevičienė, Sasnavos seniūnijos specialistė žemės ūkiui, tel. (8 343) 28 788, rita.tamuleviciene@marijampole.lt
 • Ilona Plečkaitienė, Šunskų seniūnijos specialistė žemės ūkiui, tel. (8 343) 28 174, ilona.pleckaitiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius,  Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 91 537, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Iš karto  elektroniniu būdu.
Žemės ūkio ministro įsakymu
Nuo 20XX  balandžio  mėn.   iki  20XX birželio 6 d.
Su pratęsimu, pavėluotai teikiama paraiška:
Nuo  20XX  birželio 6 d.  iki  20XX liepos 1 d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 202

Marijampolės savivaldybės kaimiškos seniūnijos:

 • Igliaukos seniūnija, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnija, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnija, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnija, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnija, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnija, Šunskai, Varpo g. 32

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-07 12:26:00