2020-09-19; 12:00 val.

07-05 || Sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
  Paslauga neteikiama
Administracinės paslaugos pavadinimas Sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti verslo subjektų, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, kurie kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), paraišką, ją išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui licenciją verstis mažmenine alkoholiniais gėrimais, patikslinti, papildyti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą.

Paraiška užpildyta pagal nustatytą formą gali būti pateikiama raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt

Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, kokiu prašymas buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Administracija išduoda šias sezonines licencijas (sezono laikotarpis yra gegužės 1 d. – rugsėjo 30 d.):

 1. Verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu.
 2. Verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu.
Administracinės paslaugos rezultatas Išduota ar patikslinta (papildyta) sezoninė licencija, sustabdytas licencijos galiojimas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas  ir panaikintas licencijos galiojimas arba raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos išdavimo
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Išduodant licenciją įmonė pateikia:
  1.Paraišką;
  2. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimas į lietuvių kalbą.

 • Tikslinant, sustabdant licenciją, naikinant licencijos galiojimą, įmonė pateikia paraišką.

 • Naikinant licencijos galiojimo sustabdymą įmonė pateikia:
  1. Paraišką.
  2. Dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas dėl licencijuojamos veiklos pažeidimų.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Informacija apie juridinio asmens statusą Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras (Vilnius, V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt).
 2. Informacija apie pastato, kurio patalpose bus vykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją (tikrinama tais atvejais, kai prašoma licencijos, kuri gali būti išduota prekiauti alkoholiniais gėrimais tik stacionariuose pastatuose įrengtose prekybos ar viešojo maitinimo vietose) Nekilnojamojo turto registre (Vilnius, V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt).
 3. Informacija apie mokestines nepriemokas bei informacija ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių  Valstybinės  mokesčių inspekcijos sprendimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą,  alkoholinių gėrimų  be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mano VMI paskyroje (Vilnius,  Vasario 16-osios g. 15, www.vmi.lt).
 4. Informacija apie juridinio asmens skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui VSDFV interneto svetainėje (Vilnius, Konstitucijos pr. 12, www.sodra.lt).
 5. Informacija,  ar įmonei arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio  produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos CDB (Vilnius, Šventragio g. 2, www.ird.lt).
 6. Informacija apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens  filialą ar jų vadovą dėl įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Vilnius, Siesikų g. 19, www.vmvt.lt).
 7. Informacija apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą ar jų vadovą ar yra įsiteisėjusių Departamento nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, taip pat ar licencijos prašytojo vadovas yra ar buvo įmonių ar Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriuose nustatyta atvejų, kai Lietuvos Respublikoje buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovas, iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (Vilnius, Šv. Stepono g. 27,  www.ntakd.lrv.lt).
 8. Informacija apie išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje (Vilnius, Siesikų g. 19, www.vmvt.lt).
 9. Informacija apie nustatytos valstybės rinkliavos sumokėjimą tikrinama Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje.
Administracinės paslaugos teikėjas Zita Bungardienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 023, mob. 8 693 15074, el. p.  zita.bungardiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 054, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Licencijos išdavimas – 30 d.
Patikslinimas, papildymas – 15 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

AS LT78 7290 0000 0013 0151
Banko kodas 72900
Banko pavadinimas AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas
SWIFT kodas INDULT2X

AS LT05 7044 0600 0788 7175
Banko kodas70440
Banko pavadinimas AB SEB bankas
SWIFT kodas CBVILT2X

AS LT32 7180 0000 0014 1038    
Banko kodas71800
Banko pavadinimas AB Šiaulių bankas
SWIFT kodas CBSBLT26

AS LT74 4010 0510 0132 4763
Banko kodas 40100
Banko pavadinimas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)
SWIFT kodas AGBLLT2X

AS LT12 2140 0300 0268 0220
Banko kodas 21400
Banko pavadinimas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)    
SWIFT kodas NDEALT2X

AS LT24 7300 0101 1239 4300
Banko kodas 73000
Banko pavadinimas „Swedbank“ AB
SWIFT kodas HABALT22

AS LT42 7230 0000 0012 0025
Banko kodas 72300
Banko pavadinimas UAB Medicinos bankas
SWIFT kodas MDBALT22
 
Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas 52318

 • Už licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimą - 190 Eur;
 • Už licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimą - 190 Eur
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma
Paslaugos aprašymas EN
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-10 11:36:22