2020-08-07; 21:28 val.

19-03 || Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas

Pažyma gali būti pateikiamas raštu pagal pateiktą prašymo formą (tiesiogiai atvykus į Administraciją) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.).

Pažyma išduodamas mirusiojo giminaičiui, sutuoktiniui (-ei), pateikusiam rašytinį prašymą ir mirties liudijimą kopiją.

Pažyma  išduodama popieriniu variantu arba tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas.

Administracinės paslaugos rezultatas Išduota pažyma
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Prašymas
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 • Mirties liudijimo kopija
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gyventojų registras dėl registruotos gyvenamos vietos
Administracinės paslaugos teikėjas Lilija Vaičiulienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 343) 90 022, 8 696 57170, lilija.vaiciuliene@marijampole.lt
Gudelių seniūnijoje:
Raštvedė-kasininkė, tel. (8 343) 37 235, gudeliai@marijampole.lt
Igliaukos seniūnijoje:
Irena Balčiūnaitė, raštvedė–kasininkė, tel. (8 343) 24 525, igliauka@marijampole.lt
Liudvinavo seniūnijoje:
Inesa Lukašinskienė, raštvedė-kasininkė,  tel. (8 343) 20  502, liudvinavas@marijampole.lt
Marijampolės seniūnijoje:
Danguolė Narijauskienė, raštvedė-kasininkė, Tel. (8 343) 55 542, marijampoles.sen@marijampole.lt
Sasnavos seniūnijoje:
Danutė Savulienė, raštvedė–kasininkė, tel. (8 343) 28 788, danute.savuliene@marijampole.lt
Šunskų seniūnijoje:
Raštvedė-kasininkė, tel.: (8 343) 20 623, 28 174
sunsku.sen@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta
 • Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolė
  J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
 • Igliaukos seniūnija, Igliaukos k. Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnija, Gudelių mstl. Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnija, Liudvinavo mstl. Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnija, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnija, Sasnavos mstl. Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnija, Šunskų mstl. Varpo g. 32

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-29 15:07:01