2020-09-29; 21:34 val.

13-18 || Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas   

Paslauga teikiama formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus nustatyta tvarka užbaigtuose statyti statiniuose, šiais atvejais:

 1. padalijant ar atidalijant patalpą į dvi ar daugiau patalpų, jas formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai naujai formuojamų patalpų paskirtis tokia pati, kaip ir buvusios prieš padalijimą ar atidalijimą patalpos paskirtis;
 2. padalijant ar atidalijant statinį į du ar daugiau statinių, juos formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai naujai formuojamų statinių paskirtis tokia pati, kaip ir buvusio prieš padalijimą ar atidalijimą statinio paskirtis;
 3. sujungiant dvi ar daugiau besiribojančių patalpų į vieną patalpą, ją suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kai po sujungimo patalpos paskirtis tokia pati, kaip ir sujungiamų patalpų paskirtis;
 4. sujungiant du ar daugiau statinius į vieną statinį, jį suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą, kai po sujungimo statinio paskirtis tokia pati, kaip ir sujungiamų statinių paskirtis;
 5. atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties patalpų perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant patalpų paskirties;
 6. atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties statinių perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant statinių paskirties;
 7. pastate atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuojant tos pačios paskirties, kaip ir pastato paskirtis, patalpas.

Prašymas su schema priimamas ir pažyma išduodama savivaldybėje, 2 langelyje.

Gavęs pažymą, jei būtina atlikęs statinio paprastojo remonto darbus ir suformuotų naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų kadastrinius matavimus, statinio (patalpos) savininkas ar valdytojas pateikia pažymą nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui kaip pagrindą įregistruoti nekilnojamojo turto registre patalpų ar statinių kadastro duomenų pakeitimus.

Administracinės paslaugos rezultatas Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį. Prašyme nurodomi patalpos (-ų), statinio (-ių) esami unikalūs numeriai ir žemės sklypo kadastrinis numeris;
 2. Kadastro objektų formavimo schema (2 egz. ir elektroninė laikmena), parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" 6 priedo nustatytus reikalavimus;
 3. Rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ų) savininkų ar valdytojų sutikimai;
 4. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos pritarimas, jei turtiniai objektai formuojami kultūros paveldo statinyje;
 5. Kadastro duomenų byla (-os) ar jos (-jų) kopija (-ios).
Pastaba: pateiktų dokumentų vienas egzempliorius lieka Marijampolės savivaldybės administracijoje ir statytojui negrąžinamas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Dokumentai patvirtinantys statinių ir (ar) žemės sklypų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, gaunami iš VĮ Registrų centro kadastro ir registro duomenų bazės http://www.registrucentras.lt/ntr/
Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka
 1. Ne vėliau kaip kitą dieną įregistruojamas prašymas.
 2. Patikrinama:
  2.1. ar schemą parengė turintis teisę rengti tokią schemą asmuo;
  2.2. ar naujai suformuotos patalpos (statiniai) galės būti naudojamos pagal paskirtį, kaip atskiri nekilnojamieji daiktai (ar numatyti įėjimai, atskirtos inžinerinės sistemos, išspręsti automobilių stovėjimo vietų klausimai ir kt.);
  2.3. ar dėl schemoje numatytų pertvarkymų atlikimo nereikia keisti statinio paskirties;
 3. Per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos išduodama pažyma arba grąžinami visi pateikti dokumentai raštu nurodant atsisakymo išduoti pažymą motyvus.
Administracinės paslaugos teikėjas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 90 050
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 13:44:27