2020-08-07; 20:54 val.

13-19 || Planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - išduoti planavimo sąlygas specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (žemėtvarkos schemoms, kaimo plėtros žemėtvarkos projektams, miškų tvarkymo schemoms, saugomų teritorijų, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, inžinerinės infrastruktūros vystymo planams, žemės gelmių naudojimo planams ir kitiems įstatymų nustatytais atvejais rengiamiems specialiojo teritorijų planavimo dokumentams) rengti. Planavimo sąlygos išduodamos gavus planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymą išduoti planavimo sąlygas arba parengiamas motyvuotas atsakymas dėl sąlygų neišdavimo per 10 darbo dienų, jeigu rengiamas savivaldybės lygmens arba vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Prašymai dėl planavimo sąlygų išdavimo kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti pateikiami ir planavimo sąlygos išduodamos elektroniniu būdu per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS www.zpdris.lt, o rengiant kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus - prašymai pateikiami per Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą TPDRIS www.tpdris.lt.

Administracinės paslaugos rezultatas Išduotos planavimo sąlygos per TPDRIS arba ŽPDRIS
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas, pateiktas per elektroniniu būdu per TPDRIS www.tpdris.lt  arba per ŽPDRIS www.zpdris.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Dokumentai (aktuali redakcija), patvirtinantys statinių ir (ar) žemės sklypų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, gaunami iš VĮ Registrų centro kadastro ir registro duomenų bazės http://www.registrucentras.lt/ntr/
Administracinės paslaugos teikėjas Snieguolė Lapinskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 012
snieguole.lapinskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 15 darbo dienų arba 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma nustatyta TPDRIS www.tpdris.lt  
arba ŽPDRIS www.zpdris.lt  
Prašymo priėmimo vieta

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema TPDRIS www.tpdris.lt  arba
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema ŽPDRIS www.zpdris.lt

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-01 21:22:18