2020-08-07; 21:58 val.

18-04 || Požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas –požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas .

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono Nr., elektroninio pašto adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti.

Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas sprendimas teigiamos arba neigiamos išvados parengimui
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-23 įsakymas Nr. 417 (LAND 4 - 99)
nformacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Paraiška;
  2. žemės sklypo planas;
  3. žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Nekilnojamo turto kadastro ir registro duomenys, www.registrucentras.lt 
Administracinės paslaugos teikėjas Vida Prankienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, (8 343) 90 060, el. p. vida.prankiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Jona Kurtinaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 048, el. p. jonas.kurtinaitis@marijampole.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)  Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija,   J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-08 09:42:06