2020-08-07; 21:11 val.

07-23 || Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), pranešimą, jį išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui derinimą organizuoti susirinkimą.
2. Susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.
3. Komisija privalo pranešimą išnagrinėti ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną informuoti susirinkimo organizatorius ir policiją apie nustatytą pranešimo  apie organizuojamą susirinkimą derinimo dieną ir laiką.
4. Pranešimas apie organizuojamą susirinkimą turi būti suderintas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo.

Susirinkimo organizatoriai laisva forma pateikia pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių. Tokiems susirinkimams suderinimo nereikia.

Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas pranešimas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas derinimas organizuoti susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių, ARBA raštas apie neigiamą sprendimą dėl derinimo organizuoti susirinkimą.

Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Susirinkimo organizatoriai pateikia rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.
  Pranešime nurodoma:
  1) susirinkimo forma ir turinys;
  2) susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
  3) susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;
  4) numatomas dalyvių skaičius;
  5) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
  6) organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas Dana Makauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 343) 90 023, 8 610 40 415, dana.makauskiene@marijampole.lt  arba prekyba@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Valdas Tumelis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 343) 90 055;  8 698 18 362, valdas.tumelis@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 3 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)  
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis  

 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-14 12:36:03