2020-08-14; 14:01 val.

12-25 || Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • LR Civilinis kodeksas
 • LR Civilinio proceso kodeksas
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, Neįgaliojo pažymėjimas
 4. Būsimo globėjo (rūpintojo) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 5. Būsimo globėjo giminystės ryšį ar santykį su pripažintu neveiksniu ar ribotai veiksniu asmeniu patvirtinantys dokumentai
 6. Būsimo globėjo charakteristika
 7. Rašytinis būsimo globėjo sutikimas
 8. Būsimo globėjo medicininė pažyma apie sveikatos būklę
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Iš kokių registrų ar institucijų bus reikalinga gauti informaciją, priklauso nuo konkrečios situacijos
Administracinės paslaugos teikėjas Laima Žigienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 343) 90 095, laima.zigiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 007
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  Iki 60 dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 118

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 12:54:42