2020-08-07; 22:12 val.

12-28 || Prašymo dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Neįgaliojo  pažymėjimo  kopija,  jeigu  Neįgalumo   ir darbingumo  nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos  (toliau  - NDNT) duomenų bazėje nėra   informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
 4. Mokinio  ar  studento  pažymėjimo  kopija (teikia besimokantys asmenys)
 5. išrašas ar jo kopija iš asmens medicininių   dokumentų (Forma  Nr.  027/a),  jei  neįgaliajam  yra  paskirtos   dializės procedūros arba apie techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių reikalingumą
 6. Kita pareiškėjui svarbi informacija
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys

 1. iš Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt )-apie deklaruotą gyvenamąją vietą
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens darbinę veiklą
 3. Iš VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt ) - apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens darbingumo lygį
 5. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (A.Vivulskio g. 13, LT-03221, Vilnius, www.ndt.lt )-apie lėšas būsto pritaikymo darbams finansuoti
Administracinės paslaugos teikėjas Alma Štuopienė, Socialinių paslaugų skyriaus  vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 095,  alma.stuopiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas  Svajonė Rainienė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 018, svajone.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama eilės tvarka pagal prašymų pateikimo datą ir judėjimo bei judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus bei teisės aktuose numatytus prioritetus
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 118

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 15:47:02