2020-08-14; 14:56 val.

12-41 || Prašymo dėl išmokų vaikams formų išdavimo užsienio kompetentingoms įstaigoms priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo  dėl išmokų vaikams formų išdavimo užsienio kompetentingoms įstaigoms priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą dėl išmokų vaikams formų išdavimo užsienio kompetentingoms įstaigoms (toliau- formos), jį išnagrinėti, priimti sprendimą formų išdavimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai arba elektroniniu paštu.

Jeigu vienas iš vaiko tėvų (arba abu vaiko tėvai) dirba užsienyje, asmeniui gali būti išduodamos formos E 401 LT ir E 411 LT dėl išmokų vaikams mokėjimo.

Atsakymas apie priimtus sprendimus pateikiamas pareiškėjo prašyme  nurodytu būdu.
Administracinės paslaugos rezultatas Išduotos formos arba neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens  tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Formos E 401 LT užpildyta A dalis
 4. Formos E 411 LT užpildyta A dalis
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes
 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - gaunamas ir draudžiamąsias pajamas, pajamų mokėjimo laikotarpį, draudžiamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą, draudėją, atskaitymus iš Sodros išmokų
 4. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - registravimosi Užimtumo tarnyboje datą ir registracijos nutraukimo datą bei priežastį, Užimtumo tarnybos pasiūlymus įsidarbinti, pasiūlytas darbo rinkos priemones, jų pradžią ir pabaigą
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę  
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą
Administracinės paslaugos teikėjas

Gintarė Staskevičienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistė, tel. 90 019, el. p. gintare.staskeviciene@marijampole.lt

Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 2 mėn.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Prašymo forma
 • Forma E401 
 • Forma E411
Prašymo priėmimo vieta Asmenys deklaravę gyvenamąją vietą ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje bei asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvena Marijampolės savivaldybėje, prašymą pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriuje, 110 A arba 116 kab., J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-29 08:11:45