2020-08-07; 20:45 val.

11-04 || Prašymo dėl paramos būstui įsigyti priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo dėl paramos būstui įsigyti priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar  išsinuomoti įstatymas
 • Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 325
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą (nustatytos formos).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (asmens tapatybės kortelės, pasai, gimimo liudijimai).
 3. Neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems, iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensininko amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensinio amžiaus asmenims).
 4. Pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis).
 5. Tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims).
 6. Pažymas apie turimas ir turėtas Lietuvos Respublikos teritorijoje visų šeimos narių gyvenamąsias patalpas (jeigu nepateikia sutikimo, kad savivaldybė tokią informaciją gautų pati).
 7. Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus prieš prašymo suteikti paramą padavimo dieną iš Valstybės mokesčių inspekcijos (jeigu nepateikia sutikimo, kad savivaldybė tokią informaciją gautų pati). Deklaracija turi būti su žyma, kad pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 8. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį iš seniūnijos (jeigu nepateikia sutikimo, kad savivaldybė tokią informaciją gautų pati).
 9. Santuokos, ištuokos liudijimus.
Pastaba: prašymai priimami tik iš asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybėje.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Gyventojų registro (A.Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.kada.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 2. Nekilnojamojo turto registro (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmens turimą (turėtą) nekilnojamąjį turtą;
 3. Valstybinės mokesčių inspekcijos (Vasarios 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - Turto (įskaitant pajamas) deklaracija.
Administracinės paslaugos teikėjas Ramunė Stanulienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 057, el. p. ramune.stanuliene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 058, el. p. birute.domarkiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)  Neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 10:23:45