2020-08-09; 3:19 val.

12-26 || Prašymo dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • LR Civilinis kodeksas
  • LR Civilinio proceso kodeksas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  3. Neįgaliojo pažymėjimas
  4. Būsimo rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  5. Būsimo rūpintojo giminystės ryšį ar santykį su asmeniu patvirtinantys dokumentai
  6. Pažyma apie būsimo rūpintojo gaunamas pajamas, charakteristika
  7. Rašytinis būsimo rūpintojo sutikimas
  8. Būsimo rūpintojo medicininė pažyma apie sveikatos būklę
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Iš kokių registrų ar institucijų bus reikalinga gauti informaciją, priklauso nuo konkrečios situacijos
Administracinės paslaugos teikėjas Laima Žigienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 095, laima.zigiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas  Svajonė Rainienė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 018, svajone.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos  Socialinių paslaugų skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 118

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 12:55:19