2020-08-07; 20:56 val.

12-38 || Prašymo išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju (toliau-kompensacija) priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju (toliau-kompensacija) priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju (toliau-kompensacija), jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl kompensacijos skyrimo ir mokėjimo.  

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus  išmokai skirti, gali pateikti tiesiogiai, paštu arba pateikti elektroniniu būdu (http://www.spis.lt)

Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse arba Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta kitaip.

Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju apskaičiuotos  kompensacijos sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio kompensacijos gavėjo turtas,

Atsakymas pareiškėjui apie priimtus sprendimus dėl kompensacijos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas raštu.  

Administracinės paslaugos rezultatas Išmokėta kompensacija arba neigiamas atsakymas.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Paveldėtojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  3.  Paveldėjimo teisės liudijimas
  4. Nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimas
  5. Mirties įrašas arba mirties pažyma, jeigu duomenų nėra Gyventojų registre
  6. Paveldėtojo banko sąskaitos numeris
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
  2. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę  
  3. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės:

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 mėn.

Pastaba. Kompensacija turi būti išmokėta per mėnesį laiko nuo prašymo ir visų reikalingų  dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
  • Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius,  Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 110

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-29 08:03:43