2020-08-14; 12:04 val.

11-09 || Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų sąrašą savivaldybės būstui išsinuomoti priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo  įrašyti į asmenų ir šeimų sąrašą savivaldybės būstui išsinuomoti priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (asmens tapatybės kortelės, pasai, gimimo liudijimai).
 3. Neįgalumo lygio pažyma (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažyma (nedarbingiems, iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensinio amžiaus), išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimas (senatvės pensinio amžiaus asmenims).
 4. Tėvų mirties liudijimai ar įsiteisėjęs teismo sprendimas apie tėvų teisių atėmimą (likusiems be tėvų globos asmenims).
 5. Pažyma iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis).
 6. Pažyma apie Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise įregistruotą nekilnojamąjį turtą (jeigu neduoda sutikimo tvarkyti asmens duomenis savivaldybei).
 7. Metinė turto (įskaitant pajamas) deklaracija iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (jeigu neduoda sutikimo tvarkyti asmens duomenis savivaldybei).
 8. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos (jeigu neduoda sutikimo tvarkyti asmens duomenis savivaldybei).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 2. Nekilnojamojo turto registro (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmens turimą (naudojamą) nekilnojamąjį turtą;
 3. Valstybinė mokesčių inspekcijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - Turto (įskaitant pajamas) deklaracija
Administracinės paslaugos teikėjas

Vilija Šopienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, (8-343) 90 057, vilija.sopiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 058, el. p. birute.domarkiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)  Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-16 11:25:31