2020-08-07; 20:46 val.

11-01 || Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašą priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą  socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašą priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (asmens tapatybės kortelės, pasai, gimimo liudijimai).
 3. Neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažyma (nedarbingiems, iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensinio amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensinio amžiaus asmenims).
 4. Tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (likusiems be tėvų globos asmenims).
 5. Pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis).
 6. Pažymą apie Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise įregistruotą nekilnojamąjį turtą (jeigu neduoda sutikimo tvarkyti asmens duomenis savivaldybei).
 7. Metinę Turto (įskaitant pajamas) deklaraciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (jeigu neduoda sutikimo tvarkyti asmens duomenis savivaldybei).
 8. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos (jeigu neduoda sutikimo tvarkyti asmens duomenis savivaldybei).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gaunami duomenys iš SPIS programos modulio „Būstas“:
 1. Gyventojų registro - (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 2. Nekilnojamojo turto registro (Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmens turimą (naudojamą) nekilnojamąjį turtą;
 3. Valstybinės mokesčių inspekcijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - Turto (įskaitant pajamas) deklaracija
Administracinės paslaugos teikėjas

Vilija Šopienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, (8 343) 90 057, vilija.sopiene@marijampole.lt

Ramunė Stanulienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 057, el. p. ramune.stanuliene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 058, el. p. birute.domarkiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

 Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 15:50:01