2020-08-09; 2:27 val.

12-11 || Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą laidojimo pašalpai (toliau-išmoka) gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba elektroniniu būdu (http://www.spis.lt)

Jeigu prašymas siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Laidojimo pašalpa 8 bazinių socialinių išmokų (BSI - 38 Eur) dydžio.

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, - pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens vaikas gimsta negyvas.

Laidojimo pašalpa mokama asmenį laidojančiam asmeniui.

Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.

Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data (rasto mirusio asmens - medicininio mirties liudijimo (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, - medicininio perinatalinės mirties liudijimo) išrašymo data).

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Išmokėta išmoka arba neigiamas atsakymas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus atvejį kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu
  3. Mirties įrašas arba mirties pažyma, jeigu duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje,  (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, - medicininis perinatalinės mirties liudijimas)
  4. Seniūno išduota pažyma  apie mirusiojo asmens paskutinę faktinę nuolatinę gyvenamąją vietą, jei asmuo nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaida Kučiauskienė,  Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015, vaida.kuciauskiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

24 valandos arba mėnuo

Pastaba. Sprendimas dėl išmokos skyrimo turi būti priimtas ir nurodyta išmoka laidojančiam asmeniui išmokėta ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų išmokai gauti dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos.

Kai laidojantis asmuo dėl išmokos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos, sprendimas dėl išmokos skyrimo turi būti priimtas ir išmoka išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų išmokai gauti dokumentų (duomenų) gavimo savivaldybės administracijoje dienos.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma - Sp-5 forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 115

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-15 13:45:41