2020-08-15; 10:27 val.

17-33 || Prašymų parengti Natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės (...)
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo parengti natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, tvarkymas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą parengti sąmatą arba kitą informaciją reikalingą Natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ paraiškos pateikimui, jį išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą ir išduoti reikalingus dokumentus.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.).

Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas, asmeniui pateiktas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą" veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo"
    http://old.zum.lt/index.php?-1123153068
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Asmens prašymas (Žemės ūkio ministro įsakyme nurodyta forma).
  2. Įgaliojimas, jei atstovaujama kitą asmenį
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  • Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimas (kopija) arba kiti dokumentai, kuriais patvirtinamas naudojimosi žeme faktas;Registrų centras http://www.registrucentras.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 91 537,  eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 11 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 201, 206

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 18:16:40