2020-08-09; 2:42 val.

12-33 || Prašymo pažymai apie gaunamas pajamas priėmimas, pažymos išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo pažymai apie gaunamas pajamas priėmimas, pažymos išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą pažymai apie gaunamas pajamas (toliau-pažyma)  išduoti 

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba įgalioto asmens. Atsiimant pažymą būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba įgaliojimą, patvirtintą teisės aktų  nustatyta tvarka.

Paslaugos rezultatas Išduoda pažyma
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės:
 • Vaida Kučiauskienė, tel.(8 343) 90015, el.p. vaida.kuciauskiene@marijampole.lt
 • Rasutė Bajorienė, tel.(8 343 90017), el.p. rasute.bajorienė@marijampole.lt
 • Rima Boikienė, tel. (8 343) 90 017, el.p. rima.boikiene@marijampole.lt  
 • Igliaukos seniūnijos specialistė   tel. (8 343) 24 525,
  Lina Prajarienė, lina.prajariene@marijampole.lt
 • Gudelių seniūnijos specialistė,  tel. (8 343) 37 225
  Žaneta Kliokienė,, žaneta.kliokiene@marijampole.lt
 • Liudvinavo seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 20  540:
  Lina Juškevičienė, lina.juskeviciene@marijampole.lt
  Onutė Pauliukonienė, onute.pauliukoniene@marijampole.lt
 • Marijampolės seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 50  708:
  Dalė Vaitkevičienė, dale.vaitkeviciene@marijampole.lt
  Daiva Matulevičienė, daiva.matuleviciene@marijampole.lt
 • Sasnavos seniūnijos specialistė, tel. (8 343) 28 766
  Alytė Mockevičienė,  alyte.mockevičiene@marijampole.lt
 •  Šunskų seniūnijos specialistė, tel. (8 343) 28 174
  Jurgita Šamburskienė,  jurgita.samburskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Gudelių seniūnijos seniūnas Algirdas Murauskas, tel. (8 343) 37 235, algirdas.murauskas@marijampole.lt
Igliaukos seniūnijos seniūnas Saulius Burbulis, tel. (8 343) 24 525, saulius.burbulis@marijampole.lt
Liudvinavo seniūnijos seniūnė Jolanta Maceikienė, tel. (8343) 20 425, jolanta.maceikiene@marijampole.lt
Marijampolės seniūnijos seniūnas Juozas Milius, tel. (8 343) 55 542, juozas.milius@marijampole.lt
Sasnavos seniūnijos seniūnė Nijolė Smilgienė, tel. (8 343) 28 788, nijole.smilgiene@marijampole.lt
Šunskų seniūnijos seniūnas Rimantas Lekeckas, tel. (8 343) 28 123, rimantas.lekeckas@marijampole.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Marijampolės mieste, taip pat  asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvenantys Marijampolės mieste,  prašymą pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriuje, 115, 110 kab., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

Asmenys deklaravę gyvenamą vietą ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą kaimiškoje seniūnijoje, taip pat asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvenantys kaimiškoje seniūnijoje, prašymą pateikia  gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams.


Prašymai priimami:

 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32

 


 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-29 08:02:43