2020-08-07; 21:24 val.

12-34 || Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą  gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui (toliau-išmoka) gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį).  Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis aprašas taikomas fiziniam asmeniui (globėjui), kurio globojamiems vaikams globa ar rūpyba nustatyta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymu nuo 2016 m. birželio 1 d.

Priedas turi būti naudojamas globotinio poreikiams, gerovei, teisėtiems interesams tenkinti.

15 proc. per metus gautos išmokos fizinis asmuo (globėjas), išskyrus socialinius globėjus, globojančius vaikus, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba), turi  pervesti į globotinio atsiskaitomąją sąskaitą banke.
Išmokos dydis yra 186,00 Eur per mėnesį.

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Išmokėta išmoka arba neigiamas atsakymas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
 3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir  asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), jei apie tai nėra informacijos Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus duomenų bazėse
 4. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai  gauna  nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio  mokymo  įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre
 5. Banko sąskaitos numeris
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę  
 3. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės:

 • Vaida Kučiauskienė, tel. (8 343) 90 015, el.p. vaida.kuciauskiene@marijampole.lt
 • Gintarė Staskevičienė, tel. 90 019, el.p. gintare.staskeviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per mėnesį

Pastaba. Sprendimas dėl išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos (savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) seniūnijos specialistams

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, prašymą pateikia  seniūnijos, kurioje faktiškai gyvena, specialistams

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28, tel. 70 619;
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel.  57 762;
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18, 52 477.
 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.;
 • Gudelių seniūnijoje, Vytauto g. 8, Gudelių mstl., Marijampolės sav.;
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.;
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė;
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.;
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.

Globėjai (rūpintojai) iš kitų savivaldybių - į Piniginės paramos skyrių 115 kab. (Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu


 

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-29 08:02:28