2020-08-09; 2:57 val.

08-11 || Prašymo skirti vaikų vasaros poilsio dalinį finansavimą priėmimas ir finansavimo skyrimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo skirti vaikų vasaros poilsio dalinį finansavimą priėmimas ir finansavimo skyrimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administracija), prašymą dėl vaiko vasaros poilsio dalinio finansavimo skyrimo, skirti ar neskirti finansavimą

Prašymai pateikiami pagal nustatytą formą raštu tiesiogiai atvykus į Administraciją. Kiekvienam vaikui rašomas atskiras prašymas.

Į prašymą atsakoma pateikiant informaciją švietimo įstaigai, kurioje mokosi vaikas, bei Savivaldybės 1, 2 langeliuose.

Administravinės paslaugos rezultatas Skirtas vaikų vasaros poilsio dalinis finansavimas arba pateiktas neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymą pagal nustatytą formą.
  2. Asmens identifikavimui pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą/asmens tapatybės kortelę).
  3. Vaikų gimimo liudijimus (jei šeima daugiavaikė).
  4. Praeitų mokslo metų savivaldybės dalykinių olimpiadų, konkursų, individualių sporto šakų varžybų laimėtojo, respublikinių, tarptautinių dalykinių olimpiadų, konkursų, individualių sporto šakų varžybų laimėtojo ir/ar prizininko diplomus (ne daugiau 1-3).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojant IS „Parama“ gaunami duomenys iš:
  1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) - apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas
  2. Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) -  apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
Administracinės paslaugos teikėjas

Valdimantas Kvietkauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas,  kab. 507, tel.  (8 343) 90 072, valdimantas.kvietkauskas@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vedėja,  kab. 508, tel.  (8 343) 90 076, asta.vazniene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma


Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolė, Basanavičiaus a. 1,  1, 2  langelis  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 14:31:44