2020-08-15; 10:55 val.

12-21 || Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas    

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms (toliau-parama) gauti, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl paramos skyrimo ir mokėjimo.

Asmenys dokumentus, reikalingus vienkartinėms pašalpoms skirti ir išmokėti, pateikia  tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją.

Žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) (toliau - šeimos nariai), lygiomis dalimis išmokama tokio dydžio vienkartinė pašalpa:

 1. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG'o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams - 8 919,0 eurų;
 2. ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG'o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams - 6 689,0 eurai;
 3. neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams - 5 352,0 eurai;
 4. pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties pasibaigus įkalinimui metu, šeimos nariams - 3 415 eurų.
Atsakymas apie priimtus sprendimus pateikiamas pareiškėjo prašyme  nurodytu būdu.
Administracinės paslaugos rezultatas Išmokėta  išmoka arba neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDE1F707F4EE/msazDyAwgO
 • Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269 ,,Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.262D0687C0C1
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas (pateikia kiekvienas šeimos narys
 2. Šeimos nario asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šio dokumento kopija
 3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau - LGGRTC) pažyma arba pažymėjimas, patvirtinantis žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopija
 4. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopija
 5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinančius dokumentus - santuokos, gimimo įrašai, kitus giminystės ryšį įrodančius dokumentus arba šių dokumentų kopijos
 6. Jeigu nėra giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančių dokumentų - teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo
 7. Dokumentai, patvirtinantys  tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijos, jeigu žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę)
 8. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį

Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015, ramute.zaveckiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė,  Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 4 mėn.

Savivaldybė, gavusi prašymą ir reikiamus dokumentus, per 3 mėnesius patikrina pateiktų duomenų tikrumą, nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti perveda savivaldybėms pagal jų pateiktas paraiškas per 15 kalendorinių dienų.

Savivaldybė lėšas, gautas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vienkartinėms pašalpoms išmokėti, per 5 darbo dienas perveda į šeimos narių asmenines sąskaitas bankuose.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Vienkartines pašalpas skiria ir išmoka savivaldybės administracija, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio ar mirusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta

Prašymai priimami Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriuje, 115 kab., J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė


 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-26 15:02:29