2020-08-15; 10:29 val.

13-08 || Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams
Administracinės paslaugos pavadinimas Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą, jį išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymai gali būti pateikiamos raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.). Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu ji buvo pateikta, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Pareiškėjams išduodami popierinės, arba elektroninės formos atsakymai.

Administracinės paslaugos rezultatas
Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas ir dokumentai, asmeniui pateiktas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas.
 2. Projektas (2 egz.), kurį turi sudaryti:
  2.1 aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta, erdvinis planinis, konstruktyvinis sprendimas, naudojamos medžiagos, informacija apie užsakovą ir projekto rengėją);
  2.2. situacijos schema, lauko kavinės ar prekybos vietos įrangos išdėstymo planas su pagrindiniais matmenimis (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano;
  2.3 architektūriniai brėžiniai:lauko kavinės planas, fasadai, įrangos detalės (M1:20, M1:50, M1:100, M1:200);
  2.4. lauko kavinės estetinio vaizdo sprendiniai (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas);
  2.5. lauko baldų, lauko prekybos įrangos pavyzdžiai (fotonuotraukos, eskizai).
 3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės spaudu ir pasirašyta vadovo.
 4. Žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto savininko (bendraturčių) sutikimas (sutartis), jei maitinimo paslaugas teikianti įmonė, prie kurios projektuojama vasaros lauko kavinė, nėra šio objekto savininkė.
 5. Maitinimo paslaugas teikiančios įmonės patalpų, prie kurių projektuojama lauko kavinė, planas (kadastrinių matavimų planas).
 6. Konkrečiais atvejais pateikiamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio padalinio, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus pritarimas parengtam lauko vasaros kavinės ar lauko prekybos vietos įrengimo projektui.
 7. Jei su prašymu pateikti ne visi nurodyti dokumentai, savivaldybės administracijos 3 langelio darbuotojas prašymo nepriima, ir informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gauti informaciją ir dokumentus iš pavaldžių ir nepavaldžių institucijų neprivaloma
Administracinės paslaugos tipas Elektroninė
Neelektroninė paslauga
Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą    

Brandos lygis: 4
Tapatybės nustatymas: reikalingas

Paslaugos užsakymo prisijungimo būdai:
 • Gyventojams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Verslo subjektams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Viešojo sektoriaus subjektai
  • valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Užsieniečiai
  • elektroninio parašo naudotojams
  • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
  •  bankai
Administracinės paslaugos teikėjas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos  direktorius, tel. (8 343) 90 011, el. p. administracija@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisva forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija,  J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 15:42:50