2020-08-08; 11:42 val.

Projektai

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos fondų investicijų projektas Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje

Jono Totoraičio progimnazijoje baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos fondų investicijų projektas „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“. Projektas prasidėjo nuo 2015 metų rudens, kuomet Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktorius dėl šio projekto įgyvendinimo pasirašė Jungtinės veiklos sutartį.

Įgyvendinus projektą, naujuosius 2019-2020 mokslo metus Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija pasitiko išgražėjusi. Pertvarkius I aukšto fojė bei dalį kitų patalpų, progimnazijoje įrengtamoderni biblioteka, kuri aprūpinta naujais baldais, skirtais bibliotekai: dokumentų spinta, knygų lentynomis ir spintomis, stalais, kėdėmis, amfiteatru. Biblioteka yra be ,,sienų“, tad mokiniai gali laisvai pasirinkę knygas, prisėsti prie stalų patogiai įsitaisyti kėdėse ir paskaityti. Kitoje bibliotekos dalyje įrengta multifunkcinė išmanioji klasė, aprūpinta programine įranga mokomųjų dalykų – matematikos, biologijos ir chemijos mokymui, kėdėmis su atlenkiamais staliukais, 3D Multimedia projektoriumi, 3D akiniais, nešiojamu kompiuteriu bei elektriniu ekranu. Be to, sudarytos puikios sąlygos mokinių poilsiui, pokalbiams bei klasių susirinkimams, nes naujai įrengtos 2 edukacinės erdvės. Vienoje jų, prie buvusių fasadinių durų, mokiniai gali užkąsti, suvalgyti savo iš namų atsineštą maistą ar tiesiog susirinkti pabendrauti, kadangi ši erdvė aprūpinta visomis būtinomis priemonėmis: kėdėmis ir staliukais, baro kėdėmis, virtuvės įranga (yra kriauklė, šaldytuvas, indaplovė, spintelės). Kitoje erdvėje, esančioje naujajame vestibiulyje prie fasadinių durų, mokiniams sudarytos sąlygos pailsėti ir patogiai leisti laiką ant minkštų ir patogių sėdmaišių.

Projekto metu Jono Totoraičio progimnazijoje įrengtos modernios erdvės leis mokiniams siekti kokybiškesnio mokymo (si), nes naudojant šiuolaikišką biblioteką, informacines technologijas bei programinę įrangą pagrindinių dalykų mokymui, pamokos taps įdomesnės, informatyvesnės, didės mokinių mokymosi motyvacija, o meniškai įrengtos komunikacinės erdvės suteiks puikias galimybes ugdytinių bendravimui bei poilsiui.

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje, kuriant modernias mokymosi ir poilsio erdves, buvo atlikta darbų už 322 113,52 Eur (iš jų 273 796,50 Eur – 85 proc. Europos Sąjungos lėšos, 48 317,02 Eur –15 proc. valstybės biudžeto lėšos).

Naujų erdvių įrengimui, mokykla gavo įvairių priemonių už 45 215,79 Eur: kompiuterinės įrangos už 9 580,08 Eur (iš jų 8 143.07 Eur – 85 proc. Europos Sąjungos lėšos, 1 437,01 – 15 proc. valstybės biudžeto lėšos) ir įvairių baldų už 35 635,71 Eur – 100 proc. Europos Sąjungos lėšos.

Marijampolės savivaldybė taip pat prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo Jono Totoraičio progimnazijoje. Savivaldybės lėšomis, projekto įgyvendinimo eigoje, buvo atlikti šie darbai: sutvarkytos ir modernizuotos Jono Totoraičio progimnazijos prieigos už 99 205, 04 Eur, sumontuotas keltuvas neįgaliesiems už 55 599,50 Eur bei neigaliųjų platforminis keltuvas už 17 373,00 Eur.

Atsinaujins Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktorius 2015-08-12 pasirašė jungtinės veiklos sutartį įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“. Projekte dalyvauja Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. Įgyvendinant šį projektą ir siekiant ženkliai pagerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas, jau 2017 m. Jono Totoraičio progimnazijoje bus modernizuotos, sukurtos edukacinės erdvės:

  • Multifunkcė erdvė –  tai moderni biblioteka ir skaitykla;
  • Išmanioji erdvė –  tai robotikos, išmaniųjų technologijų centras;            
  • Interaktyvioji erdvė bus aprūpinta naujausiomis mokymo priemonėmis;
  • Komunikacinė erdvė  –  moderni, poilsiui, pokalbiams, šventėms, susirinkimams skirta erdvė;
  • Reprezentacinė erdvė.

Progimnazijos prieigos  bus modernizuotos savivaldybės lėšomis. Savivaldybės taryba šiam tikslui skyrusi 100 000 eurų.

 

Papildyta informacija 2018-03-22
2017 metais sutvarkytos ir modernizuotos Jono Totoraičio progimnazijos prieigos už 99 205, 04 eurų, taip pat sumontuotas keltuvas neįgaliesiems už 55 599,50 eurų. Darbai progimnazijoje atlikti Marijampolės savivaldybės lėšomis.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus informacija

Išsamią informaciją apie vykdomą projektą rasite Jono Totoraičio progimnazijos interneto svetainėje http://jtotoraitis.lt/


Marijampolės savivaldybės administracijos teikimu 2017 metais Marijampolės Mokolų mokykla-darželis ir Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vykdomoje Švietimo įstaigų modernizavimo programoje (programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-320).

 Vadovaujantis šia programa, Mokolų mokykla-darželis įgyvendino Marijampolės savivaldybės administracijos parengtą projektą „Marijampolės savivaldybės Mokolų mokyklos - darželio pastato kapitalinis remontas“.  Šiam projektui vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skyrė 76,6 tūkst. eurų, o Marijampolės savivaldybės taryba 2017-07-31 sprendimu Nr.1-225  –  38,3 tūkst. eurų ( 50% nuo skirtų lėšų įstaigai). Už šias lėšas (bendroje sumoje 114 770 eurų) buvo atliktas mokyklos-darželio pastato stogo kapitalinis remontas, pakeista 10 lauko durų bei atliktas dalinis (korpusų sujungimo koridorių) lauko sienų šiltinimas. Mokykla-darželis tapo šiltesnis, saugesnis bei labiau atitinkantis higienos reikalavimus.

 Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla pagal Švietimo įstaigų modernizavimo programą  vykdė Marijampolės administracijos parengtą projektą ,,Marijampolės ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos inžinierinių tinklų ir sanitarinių mazgų patalpų atnaujinimo (modernizavimo) darbai“. Projekto įgyvendinimo bendra suma – 103 838 eurai. Šią sumą sudarė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skiriamos lėšos – 69 tūkstančiai eurų ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 34 838 eurai (ne mažiau kaip 50% nuo skiriamų valstybės biudžeto lėšų). Už šias lėšas ,,Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje  atnaujinti sanitariniai mazgai, naujai įrengti sanitariniai mazgai ir dušų kabinos pilnai tenkina mokyklos poreikius ir atitinka higienos reikalavimus.  

 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus informacija


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-05 10:33:43