2020-08-14; 15:03 val.

07-08 || Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - priimti verslo subjektų, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, kurie kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), pranešimą, jį išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, patikslinti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą.

Pranešimai  užpildyti pagal nustatytą formą gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu  per elektroninių valdžios vartų portalą -www.epaslaugos.lt.

Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, kokiu prašymas buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Išduota ar  patikslinta  licencija, sustabdytas licencijos galiojimas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas  ir panaikintas licencijos galiojimas arba raštas apie neigiamą sprendimą dėl licencijos išdavimo
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Išduodant licenciją įmonė pateikia:
  1. Pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba  tabako gaminiais.
  2. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia  kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi įmonė).
 • Tikslinant, sustabdant licencijos licenciją, naikinant licencijos galiojimą, įmonė pateikia paraišką.
 • Naikinant licencijos galiojimo sustabdymą įmonė pateikia:
  1.
  Paraišką.
  2. Dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas dėl licencijuojamos veiklos pažeidimų.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Informacija apie juridinio asmens statusą Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras (Vilnius, V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt).
 2. Informacija apie mokestines nepriemokas Valstybinės mokesčių inspekcijos Mano VMI paskyroje (Vilnius,  Vasario 16-osios g. 15, www.vmi.lt).
 3. Informacija apie įmonės skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui VSDFV interneto svetainėje (Vilnius Konstitucijos pr. 12, www.sodra.lt).
 4. Informacija apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens  filialą ar jų vadovą dėl įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos CDB (Vilnius, Šventragio g. 2, www.ird.lt).
 5. Informacija apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens  filialą ar jų vadovą dėl įsiteisėjusių šių nutarimų dėl baudos skyrimo pagal tabako kontrolės įstatymo 26 str. 5 dalį ir iki 2015 m. liepos 1 d. priimtų nutarimų pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 163-2, 173-3, 173-12, 185-2 ar 210 straipsnius iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (Vilnius, Vilniaus g. 25, www.vvtat.lt)
 6. Informacija apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens  filialą ar jų vadovą dėl įsiteisėjusių šių nutarimų dėl baudos skyrimo pagal tabako kontrolės įstatymo 26str.5 dalį ir iki 2015 m. liepos 1 d. priimtų nutarimų pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 163-2, 173-3, 173-12, 185-2ar 210 straipsnius iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (Vilnius, Šv. Stepono g. 27,  ntakd.lrv.lt);
 7. Informacija apie nustatytos rinkliavos sumokėjimą tikrinama VMI informacinėje sistemoje.
Administracinės paslaugos teikėjas Dana Makauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 343) 90 023, 8 610 40 415, el. p. dana.makauskiene@marijampole.lt arba prekyba@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 054, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Licencija išduodama ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo   gavimo licencijas išduodančioje  institucijoje,  o  jeigu    pranešime nurodyta diena, nuo kurios juridinis asmuo ar užsienio  juridinio asmens  filialas ketina pradėti verstis mažmenine prekyba  tabako gaminiais,  ir  ši diena yra vėlesnė negu kita darbo  diena   nuo pranešimo  gavimo  dienos, - ne vėliau kaip  pranešime   nurodytą dieną  registruoja licencijų registravimo žurnale, kad  licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota

Licencija patikslinama per 5 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

AS LT78 7290 0000 0013 0151
Banko kodas 72900
Banko pavadinimas AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas
SWIFT kodas INDULT2X

AS LT05 7044 0600 0788 7175
Banko kodas70440
Banko pavadinimas AB SEB bankas
SWIFT kodas CBVILT2X

AS LT32 7180 0000 0014 1038    
Banko kodas71800
Banko pavadinimas AB Šiaulių bankas
SWIFT kodas CBSBLT26

AS LT74 4010 0510 0132 4763
Banko kodas 40100
Banko pavadinimas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)
SWIFT kodas AGBLLT2X

AS LT12 2140 0300 0268 0220
Banko kodas 21400
Banko pavadinimas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)    
SWIFT kodas NDEALT2X

AS LT24 7300 0101 1239 4300
Banko kodas 73000
Banko pavadinimas „Swedbank“ AB
SWIFT kodas HABALT22

AS LT42 7230 0000 0012 0025
Banko kodas 72300
Banko pavadinimas UAB Medicinos bankas
SWIFT kodas MDBALT22

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas 52418
Įmokos pavadinimas: Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą -190 Eur

Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimą - 112 Eur

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais forma  
Paraiška dėl tabako licencijos patikslinimo  
Paraiška dėl tabako licencijos galiojimo sustabdymo  
Paraiška dėl tabako licencijos galiojimo panaikinimo  
Paraiška dėl tabako galiojimo sustabdymo panaikinimo  

Paslaugos aprašymas EN
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės  savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 09:55:48