2020-08-07; 20:39 val.

09-01 || Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui
Administracinės paslaugos pavadinimas Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - Savivaldybės turto panaudos sutarties sudarymas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Turtas gali būti suteiktas panaudos pagrindais biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar Savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar Savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms - mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje, socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims, asociacijoms, politinėms partijoms, Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams (tik savivaldybės nekilnojamasis turtas), labdaros ir paramos fondams, kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.
Išnagrinėjus prašymą skirti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar prašymą dėl panaudos sutarties atnaujinimo naujam terminui panaudos gavėjas pasirašo panaudos sutartį ar papildomą susitarimą dėl sutarties pratęsimo. Panaudos gavėjui turtas yra perduodamos pagal Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Administracinės paslaugos rezultatas Sudaryta Savivaldybės turto panaudos sutartis, papildomas susitarimas pratęsti panaudos sutartį arba priimtas sprendimas neigiamos išvados parengimui.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas;
  2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Juridinių asmenų registras - išrašas apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, vadovas, įstatai, patikrinama ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra)/03105 Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, http://registrucentras.lt/ .
  2. Nekilnojamo turto registras - duomenys ar juridinis asmuo neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar Savivaldybės nekilnojamojo turto Marijampolės savivaldybėje/03105 Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, http://registrucentras.lt/.
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainė - informacija apie suteiktą socialinės įmonės statusą/ 03610 Vilnius, A. Vivulskio g. 11, https://socmin.lrv.lt/.

 

Administracinės paslaugos teikėjas

Reda Uldinskienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 063, el. p. reda.uldinskiene@marijampole.lt

Ingrida Juodeškienė, Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 046, el. p. ingrida.juodeskiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 057, el. p. birute.domarkiene@marijampole.lt

Daiva Ivanauskienė, Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė, tel. (8 343) 90 025, el. p. daiva.ivanauskiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 15 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 14:33:25