2020-08-09; 2:29 val.

07-21 || Skrydžių virš Marijampolės miesto derinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Skrydžių virš Marijampolės miesto derinimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą, jį išnagrinėti ir suderinti skrydį virš Marijampolės

Paraiška  užpildyta pagal nustatytą formą gali būti pateikiama raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt).

Atsakymas asmeniui pateikiamas ne elektronine forma
Administracinės paslaugos rezultatas Suderinta paraiška skrydžiui virš Marijampolės ARBA  raštas apie neigiamą sprendimą
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Paraišką.
  2. Įgaliojimą, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas Dana Makauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 023,  8 610 40 415, el. p. dana.makauskiene@marijampole.lt arba prekyba@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 90 054, 8 612 50 264, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)  
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis  

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-14 13:18:48