2020-08-15; 11:00 val.

13-02 || Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F31E79DEC55D
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - pagal pateiktus fizinių ar juridinių asmenų prašymus išduoti specialiuosius reikalavimus vykdyti statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą)
Prašymai pagal nustatyta formą gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt, www.planuojustatyti.lt).

Specialieji reikalavimai statytojui išduodami prašymo pateikimo būdu, nebent pareiškėjas pageidauja kitu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas    Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą dėl specialiųjų reikalavimų parengimo
 2. Žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartį (jei tokia yra)
 3. Sklypo ribų planą (geodezinių matavimų brėžinys)
 4. Topografinį planą
 5. Kaimyninių sklypų savininkų raštiškus sutikimus (numatomų statybos darbų vykdymui)
 6. Statinių (patalpų, butų) kadastrinių matavimų duomenų dokumentus (inventorinius planus ir schemas)
 7. Statinių bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimus
 8. Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolą (jei jie reikalingi numatomų statybos darbų vykdymui)
 9. Projektinius pasiūlymus (kai jie privalomi)
 10. Ištrauką (pagrindinį brėžinį) iš patvirtinto teritorijų, kuriose statytojas numato vykdyti statybos darbus, planavimo dokumento (jei jis  buvo rengiamas)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą - Valstybės įmonė Registrų centras,  tel. (8 5) 268 8202, faksas (8 5) 268 8311,  el. p.  info@registrucentras.lt, Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius

Administracinės paslaugos teikėjas Vida Ambrazavičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 343) 90 034, el. p. vida.ambrazaviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis

 Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 13:21:37