2020-08-15; 11:22 val.

17-16 || Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą išduoti technines sąlygas statiniams projektuoti melioruotame plote, jį išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui technines sąlygas.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai prašymo esmė.

Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Administracinės paslaugos rezultatas

Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas, asmeniui pateiktas atsakymas (išduotos techninės sąlygos)

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 20015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 3D-673 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“ pakeitimo“
    http://old.zum.lt/index.php?-408845107
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Asmens prašymas (laisva forma)
  2. Įgaliojimas, jei atstovaujama kitą asmenį
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  • Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimas (kopija) arba kiti dokumentai, kuriais patvirtinamas naudojimosi žeme faktas; Registrų centras http://www.registrucentras.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 91 537, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 7 kalendorinės dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto 17, Žemės ūkio skyrius, kab.: 206, 201
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 18:12:14